Parlamentní prázdniny skončily. Studentský parlament opět pracuje

11.10.2013 00:00

Po prázdninové přestávce začal opět pracovat Studentský parlament, který prošel zhruba třetinovou generační obměnou v řadách mladých členů. Parlament tvoří představitelé města a zástupci deseti karlovarských základních a středních škol. Témata jednání, probíhajících v měsíčních intervalech, určují sami školáci, kteří tak přednášejí svůj pohled na život ve městě a definují problémy, které je a  jejich spolužáky tíží.  

Diskuse prvního zasedání parlamentu v novém školním roce se vedla mimo jiné o možnostech postihu kuřáků v okolí škol, na autobusových zastávkách a jiných veřejných prostranstvích. Jako velký problém chápou školáci nedostatek parkovacích ploch v blízkosti základních i středních škol, absence a řešení přechodů pro chodce v okolí nemocnice. Debata s vedle také o podobě vánočních trhů v Karlových Varech.

Studentský parlament je jednou z aktivit, v rámci kterých vedou představitelé města přímou debatu s veřejností a odpovídají na konkrétní dotazy a podněty. Další aktivitou jsou diskusní fóra, která v průběhu roku probíhají v jednotlivých městských částech. Občané se také mohou obracet přímo na primátora města, a to v rámci primátorských dní, které probíhají zpravidla jednou měsíčně.

Helena Kyselá
Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·