Oslavy 28. října v Plzni

29.10.2017 11:44

 

 

Plzeňské oslavy vzniku samostatného Československa přilákaly v letošním roce i přes nepřízeň počasí na 40 tisíc návštěvníků, což je stejně jako v loňském roce. Největší zájem byl o prohlídky úpravny vody na Homolce a čistírny odpadních vod, prohlídky Velkého divadla, Měšťanské besedy a dále běžně nepřístupný Loosův interiér v domě na Klatovské 19 či originální prohlídky města. Velký zájem byl i o letošní novinky v programu, a to o prohlídku výrobního závodu BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci a o prohlídky katedrály sv. Bartoloměje s odborným výkladem. Bohatý celodenní program zakončilo v 17 hodin vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka, následný lampionový průvod a závěrečný ohňostroj.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171029115152_001_ls.png

Průvod 

 

 

Pro veřejnost se otevřely budovy radnice na náměstí Republiky, Měšťanská beseda, Velké divadlo, Loosovy interiéry, nebo Meditační a Luftova zahrada. Areál DEPO2015 celý den lákal na DEPO Street Food Market, výstavy Jak se točí peníze nebo ŠKODA. K oslavám se letos připojilo poprvé i Divadlo Alfa, jež připravilo představení pro děti Norská pohádka s následnou exkurzí do zákulisí. Lidé si mohli užít volné bruslení na zimním stadionu, volné plavání v bazénech na Slovanech a na Lochotíně, nebo objevovat Plzeň v rámci tradičních prohlídek města. Zájemci měli možnost se svézt historickými vozy dopravních podniků.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171029114655_001_ls.png

Historický autobus

 

Celodenní oslavy zakončilo vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka a následný Průvod světel, jenž přilákal několik stovek lidí.  Průvod vyvrcholil tradičním ohňostrojem na náměstí Republiky. Za město Plzeň se slavnostního shromáždění zúčastnil první náměstek primátora Martin Baxa s náměstkyní Evou Herinkovou, za Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard s náměstkyní Marcelou Krejsovou, za Západočeskou univerzitu Ilona Mauritzová a Vladimír Duchek. Součástí vzpomínkového aktu byl slavnostní slib nových strážníků Městské policie Plzeň a předání pamětních medailí Krajského vojenského velitelství v Plzni 11 vojákům za aktivní přístup ve vojenské službě.

 

První náměstek Martin Baxa ve svém projevu připomněl, že je velmi důležité si i po 99 letech připomínat tento historický milník, a to hlavně proto, že jsme formováni tím vším, co se tu odehrálo. „Těch několik desetiletí existence společného státu Čechů a Slováků bylo provázeno mnoha zvraty. Bylo současně časem demokracie a svobody, ale i dobou nesvobody a okupace. Během té doby jsme mnohokrát selhali, kapitulovali nebo se přihrbili, ale naopak jsme mnohokrát vytrvali, projevili odvahu a statečnost, bojovali jsme a vzdorovali jsme, individuálně i kolektivně,“ připomněl Martin Baxa.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171029114940_001_ls.png

Prohlídka Velkého divadla

 

Na příští rok chystá město Plzeň velké oslavy ke stému výročí vzniku Československa, celoroční projekt Plzeň 2018 vyvrcholí dvoudenními oslavami vzniku republiky. Během nich Plzeň zpřístupní archivní kulturní památky z fondů Archivu města Plzně, konkrétně rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka z roku 1834 s textem národní hymny Kde domov můj. Vzpomínkový akt u Památníku T. G. Masaryka bude odkazovat na zásadní momenty vzniku samostatného československého státu za účasti současných významných plzeňských osobností.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Plzně

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·