Oprava opěrné zdi v Bohaticích se prodlouží, je třeba změnit technologii

22.11.2013 00:00

V září letošního roku byla zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce opěrné zdi v ulici Na Výšině v karlovarské čtvrti Bohatice. Realizace měla být ukončena k 30. 11 2013. Vzhledem k tomu, že se v průběhu stavebních prací ukázal zvolený postup jako neúčinný, byla rekonstrukce dočasně zastavena a bude realizována vhodnější technologií. V důsledku této změny dojde také k prodloužení stavebních prací, a to d května 2014.

„Tyto komplikace se dotknou zejména obyvatel Bohatic, protože stavební práce a technický stav uzavřely i schodiště v ulici Na Výšině. Domluvili jsme se s dodavatelem stavby, aby přednostně opravil stěnu přiléhající ke schodišti tak, aby toto schodiště mohlo být nejpozději do 20. prosince opět otevřeno. Za tyto komplikace se obyvatelům Bohatic omlouváme“, uvedl náměstek primátora města Karlovy Vary Petr Bursík.

Opěrná zeď je vybudována u komunikace ulice Na Výšině. Na jižní část opěrné zdi navazuje kamenné schodiště pěší stezky, které je z jedné strany opřeno do opěrné zdi a z druhé strany do betonové schodišťové stěny. Opěrná zeď i schodiště jsou v havarijním stavu, kdy by mohlo dojít ke zřícení zdi a schodiště a tím ohrožení zdraví a života lidí, pohybujících se po silnici a pěší komunikaci.

Na základě výběrového řízení je zhotovitelem rekonstrukce společnost ROCKNET s.r.o.

Helena Kyselá
Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·