Odborníci pomohou rozvíjet zdravotnické obory

21.07.2016 08:37

 

 

 Před rokem definoval Karlovarský kraj ve své koncepci uspořádání akutní lůžkové péče pojem krajských odborníků, tedy erudovaných lékařů, kteří by v jednotlivých oborech měli prosazovat záměry vedoucí k dalšímu zvyšování úrovně zdravotnických služeb. V současnosti nemocnice napříč krajem navrhly tyto „superprimáře“ pro každý obor. Jejich jmenování by měla v srpnu posvětit Rada kraje.

„Práce takzvaných superprimářů se osvědčila i v jiných regionech. Jsou respektovanými kapacitami v dané oblasti, mají schopnosti nejen odborné, ale také manažerské. Měli by dokázat nastavit pravidla pro každý obor platná ve všech nemocnicích a zároveň brát v potaz nové trendy vývoje medicíny. Proto jsme oslovili zástupce nemocnic v kraji, aby v průběhu roku krajské odborníky nominovali. V červnu jsme pak uspořádali setkání, kde jsme informovali o naší představě, jak by měli superprimáři fungovat. Vyzvali jsme vedení zdravotnických zařízení k připomínkování návrhu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Krajský odborník by měl být zvolen jeden za každou odbornost a to většinou hlasů. Jeho úkolem by mělo být prosazení vlastní koncepce rozvoje konkrétního oboru, kontroloval by dodržování jím navržených kroků. Měl by mít přehled o personálním a technickém vybavení ve svém oboru na všech pracovištích a vytvářet plány lidských zdrojů a technické obnovy. Kromě toho by dbal na vzdělávání mladých lékařů, spolupracoval se zahraničními kolegy nebo usiloval o akreditaci svého pracoviště. „Od zavedení systémukrajských odborníků si slibujeme, že medicína v regionu konečně získá jasný plán, koncepční pojetí, a to jak v oblasti lůžkové, tak ambulantní péče. Všem, kteří souhlasili s tím, že budou vykonávat činnost krajského odborníka, bych chtěl poděkovat, že svůj čas a zkušenosti chtějí věnovat práci navíc,“ dodal Jakub Pánik. Odborníci by se měli pravidelně scházet a vyhodnocovat aktuální dění ve svém oboru. 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·