Od 1. března bude platit nová místní úprava provozu

20.01.2015 19:00

 

Hlavním obsahem nové úpravy je zákaz vjezdu, mimo dopravní obsluhu, do úseku: vjezd na Jánský most z Divadelního náměstí – křižovatka ulic Tržiště a Pod Jelením skokem.

 

Zákaz bude vyznačen dopravními značkami Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“

-       u vjezdu na Jánský most z Divadelního náměstí směrem do ulic Tržiště a Zámecký vrch, a

-       na křižovatce ulic Tržiště a Pod Jelením skokem směrem do ulice Tržiště a na Jánský most.

 

Zároveň bude na křižovatku ulic Petra Velikého a Sadová ve směru do ulice Zámecký vrch umístěna značka Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“ a dodatkovou tabulkou s udáním vzdálenosti ke křižovatce Tržiště – Pod Jelením skokem, tak aby řidiči přijíždějící k neprůjezdnému úseku byli včas varováni.

 

Význam termínu „dopravní obsluha“ je stanoven ve vyhlášce 30/2001 takto: vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením O1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.  

 

Důvodem návrhu je zklidnění intenzit dopravy ve vnitřním lázeňském území, tak aby plnilo svou úlohu a naplňovalo statut lázeňského místa. Monitorováním provozu v ulici Zámecký vrch byla zjištěna vysoká intenzita dopravy, cca 2500 průjezdů vozidel za den v obou směrech. Na základě informací Městské policie Karlovy Vary lze konstatovat, že tato trasa přes samotný střed lázeňského území je často využívána ke zkrácení cesty mezi obchodně-správním centrem města a částmi města na pravém břehu řeky Teplé. Město Karlovy Vary postupně upravuje časy zásobování ve vnitřním lázeňském území s cílem chránit přírodně ionizovanou atmosféru lázní. Vysoká dopravní zátěž jednak poškozuje tento přírodní zdraví prospěšný fenomén, jednak představuje bezpečnostní riziko pro chodce, lázeňské hosty a návštěvníky města, kteří prochází křižovatkou u morového sloupu mezi dvěma pěšími zónami – Tržištěm a Starou Loukou.

 

Úplné znění místní úpravy je zveřejněno jako Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 32/2014, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulicích Petra Velikého, Zámecký vrch, Tržiště a Jánský most na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary a v její elektronické verzi zde: http://www.mmkv.cz/data/USR_284_DEFAULT/Verejna_vyhlaska___opatreni_obecne_povahy_c._32_2014.pdf

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·