Ochránkyně míří za lidmi do Karlovarského kraje

25.05.2015 14:56

 

Ve středu 3. června budou mít lidé v Karlovarském kraji příležitost setkat se s veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou. Lidé toho mohou využít k získání informací o tom, jak řešit některé životní situace, mohou přímo podat podnět k šetření, dozví se, s čím vším jim může ombudsman pomoci.

Návštěva začne ráno v Domově se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, kde se ochránkyně seznámí s prací personálu, podmínkami v domově a péčí o klienty.

V 11:00 h bude za přítomnosti ochránkyně otevřen dočasný informační stánek na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Až do 15:30 sem mohou lidé přicházet se svými problémy. Právníci Kanceláře veřejného ochránce práv jim budou vysvětlovat působnost a pravomoci ochránkyně a na místě s nimi také mohou sepsat či převzít podnět k šetření, tedy stížnost na úřady nebo na diskriminaci.

V průběhu dne se ochránkyně setká také se zástupci kraje a obcí. Neformálně budou hovořit o nejčastějších problémech, s nimiž se lidé na ochránkyni obracejí, ale také o potížích, které řeší úřady.

V dopoledních hodinách se uskuteční i speciální výukový program pro studenty. Studenti Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra se budou moci zapojit do interaktivní hry, při níž budou řešit situace, které mohou potkat i je samotné. Dozví se víc o svých právech i právech druhých, o tom, jak se bránit při porušování práv, s čím jim může pomoci veřejná ochránkyně práv, kdy a jak se na ni obracet.

Návštěvu Karlovarského kraje zakončí večerní setkání ochránkyně s občany v Krajské knihovně Karlovy Vary od 17:00 h. Ti, kdo se ho zúčastní, se mohou těšit na krátké divadelní představení, které jim na reálném příběhu ukáže hlavní téma diskuze – co dělat, když vás obtěžuje nadměrný hluk. Účastníci večera se sami mohou do představení zapojovat se svými zkušenostmi a radami, jak problém řešit. Veřejná ochránkyně práv a její spolupracovníci pak lidem vysvětlí, jak mají postupovat, co říkají právní předpisy, jaké jsou možnosti ochránkyně pomoci při řešení těchto problémů apod. Prostor však bude i pro dotazy k dalším životním situacím a k vysvětlení, čím se ochránkyně může zabývat, s jakými problémy lidem pomáhá. Vstup na večerní setkání je volný.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·