Obelisk již přesunu vývěru Vřídla bránit nebude

03.03.2016 11:17

 

Práce na dočasném přemístění vývěru Vřídla mimo prostory Vřídelní kolonády v Karlových Varech mohou začít. Obelisk sochaře Pavla Opočenského, který se nachází v místě budoucího vývěru nejznámějšího karlovarského pramene, bude odstraněn v sobotu 5. března. První náměstek primátora města Čestmír Bruštík obdržel od zástupce Pavla Opočenského závazný příslib, že si sochař se svými spolupracovníky své dílo naloží a odstěhuje v sobotu ráno (cca v čase 8:30 – 9:00). Město poskytne nezbytnou součinnost a zajistí přístup přímo k obelisku.

V prostoru před Vřídelní kolonádou již byly zahájeny práce spojené s přípravou území, následovat bude samotné přemístění vývěru pramene, instalace vřídelní vázy, stavební úpravy a revitalizace prostranství.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·