Obce okresů Plzeň-sever a Plzeň-město představí nová publikace

16.04.2012 20:02

Plzeň, 16. 4. 2012 – Publikace „Vesnice Plzeňského kraje“ byla dnes slavnostně pokřtěna na krajském úřadu za účasti hejtmana Plzeňského kraje (PK) Milana Chovance a dalších členů Rady PK. První v řadě knih věnovaných vesnickým lokalitám v Plzeňském kraji představí vesnice okresů Plzeň-sever a Plzeň-město.

Kniha, jejímž autorem je Karel Foud, chce upozornit na různorodost dochovaného historického stavebního fondu i celkové hodnoty sídel, utvářející kulturní krajinu těchto okresů.

„Dnes se uskutečnil křest prvního dílu knihy, kde jsou zatím dva okresy, a já doufám, že velmi brzo přibudou všechny další v nových publikacích. Knize přeji, aby šla z ruky do ruky, aby o ni byl velký zájem a byla hojně čtená a děkuji tvůrcům za její vznik,“ řekl hejtman Milan Chovanec při slavnostním křtu.

Sídel se zřízeným obecním úřadem je více než 500. Samotných vesnic, osad, částí obcí a samot je evidováno přes 1500. Mnohé z nich jsou velmi starého původu, s počátky, které sahají až do dob raného středověku.

Pokud se podaří shromáždit celý kraj, získáme katalog vesnických sídel, který v určitém časovém horizontu zachytí dochovaný historický stavební fond, neboť se jedná o území dynamicky se rozvíjející s velkým potenciálem především cestovního ruchu. Za posledních dvacet let se podstatně rozšířila skladba památkového fondu, vznikají i památky technické nebo moderní. V neposlední řadě se mění i tvář původní vesnice, “ říká k publikaci vedoucí odboru regionálního rozvoje na krajském úřadu Miloslav Michalec, který přišel s námětem k publikaci a celý projekt připravil společně s vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Alenou Svobodovou.

Naším přáním je, aby tato kniha nebyla poslední. Určitě by bylo dobré, aby se v zahájené sérii pokračovalo a postupně se představila všechna zajímavá místa a obce Plzeňského kraje. Přál bych si, aby se tato kniha dostala do všech škol, aby se děti při výuce o obcích Plzeňského kraje dozvěděli co nejvíce, “ dodává náměstek Ivo Grüner.

Čistá a udržovaná kulturní krajina, velké množství památek, lokality s neopakovatelným koloritem, to vše je Plzeňsko, které s touto devizou vstoupilo do prvního desetiletí 21. století. Autoři knihy si přejí, aby tomu tak bylo i nadále.

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/kest-ppitek.tisk.jpg

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/prohlenknihy.jpg


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·