Obce mohou žádat o příspěvky za odstřel divokých prasat

25.01.2017 14:22

Stejně jako v minulém roce i letos Karlovarský kraj vyhlásil dotační program na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánech obcí, na nějž vyčlenil 150 tisíc korun. Pokud program schválí krajské zastupitelstvo, žádosti o dotaci budou moci zájemcipodávat během dubna letošního roku.

Jednou ze změn oproti loňskému roku je navýšení částky za odstřel jednoho kusu zvěře. Zatímco vloni příspěvek činil tisíc korun, letos dostane myslivec za prase ulovené v jeho územní působnosti 1 500 korun. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 50 tisíc korun. Tím může být pouze obec, město či městys, na jejichž správním území se nehonební pozemek nachází. Důvodem je především zajištěníbezpečnosti obyvatel, koordinace střelby v zastavěných částech obcí a také samotná kontrola lovu.

„Karlovarský kraj se snaží obcím pomoci se škodami způsobenými černou zvěří. Přestože poskytoval dotace již v loňském roce, na krajský úřad dorazilo pouze 32 žádostí. Proto jsme na základě zkušeností a požadavků uživatelů honiteb, kteří jsou pověřeni lovem v intravilánech obcí, upravili pravidla pro získání dotace. Podle jejich poznatků z praxe odmítala některá sběrná místa zvěřiny vydat doklad o vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel). Úprava zajistí, že nově ho může nahradit potvrzení o převzetí uloveného kusu výkupnou zvěře,“ uvedl krajský radní Karel Jakobec.

Žádosti o dotaci na snížení početních stavů prasete divokého mohou zájemci podávat od 3. dubna do 2. května 2017, a to na podatelnu krajského úřadu nebo prostřednictvím datové schránky.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·