Občané Karlových Varů pojmenovali problematické oblasti rozvoje města

17.04.2014 15:26

V Karlových Varech proběhlo již čtvrté Fórum Zdravého města, které dává občanům možnost přímé debaty o problematických oblastech, rozvoji a plánovaných projektech. Již čtvrté celoměstské fórum proběhlo 16. dubna v Lidovém domě ve Staré Roli a součástí programu byla také prezentace návrhu Strategického plánu udržitelného rozvoje města do roku 2020. Zhruba šedesát účastníků se aktivně zapojilo do diskuse o jednotlivých prioritních oblastech a do hledání nástrojů, jak stanovené cíle naplnit. Připomínky a podněty občanů budou při zpracování strategického plánu zohledněny. 

http://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20140420_002_mc.png

Diskusi o aktuálních problémových oblastech předcházela prezentace vypořádání problémů definovaných při loňském Fóru Zdravého města. Většinu z takzvaných „10P“ se podařilo vyřešit nebo alespoň nastartovat proces řešení.

Definici nových „10P“ předcházela diskuse občanů na téma občan a úřad; životní prostředí a čistota města; kultura, sport, volný čas; zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby; sociální problematika, bydlení, sociopatologické jevy; vzdělávání a osvěta; podnikání, ekonomika a cestovní ruch a doprava. Z debaty u jednotlivých pracovních stolů vzešly návrhy, ze kterých bylo následným hlasováním všech účastníků pojmenováno celkem 16 problémů k řešení. Nejvíce hlasů účastníků fóra získalo omezení dopravy v lázeňském území a s tím související posílení cyklodopravy.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20140420_001_mc.png

Výstupy Fóra Zdravého města budou nyní předloženy k prověření anketou a následně bude takzvaných „10P“ zapracováno do konečného znění komunitního Plánu zdraví a kvality života a předložen k projednání orgánům města.

Na celoměstské fórum naváží dvě série veřejných debat o rozvoji jednotlivých městských částí. Občané je mohou využít k přímé diskusi ke konkrétním problematickým oblastem v okolí svého bydliště.

První série proběhne od poloviny května do začátku června, druhá série je naplánována na listopad.

 

Program první série diskusní fór:

4. 5. ZŠ Truhlářská – fórum pro Starou Roli a Počerny                           

21. 5. Karlovarská teplárenská, a.s. (jídelna) – fórum pro Bohatice

28. 5. ZŠ J. A. Komenského – fórum pro Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky   

4. 6. ZŠ 1. Máje (jídelna) – fórum pro Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice   

 

Začátky jsou stanoveny vždy na 17. hodinu. Další termíny a informace o místě konání diskusních fór budou zveřejňovány v Karlovarských radničních listech a na webu www.mmkv.cz.

 

Helena Kyselá
Tisková mluvčí
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·