O Z N Á M E N Í

12.03.2013 19:37

Statutární město Karlovy Vary dne 12. 3. 2013

Ministerstvo životního prostředí České republiky  oznámilo v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon) rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

„V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“

 

Statutární město Karlovy Vary

                                                   oznamuje

v souladu s ust. § 16, odst. 3 zákona, že do dokumentace  je možno nahlížet na  Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, U Spořitelny 2, K.Vary, 3.patro, č.d.303

v úřední dny - pondělí a středa , 8 – 12 hod.,  13 - 17 hod.

Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA, Česká informační agentura životního prostředí  (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kód záměru MZP386.

 

Každý může zaslat na Ministerstvo životního prostředí České republiky své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úředních deskách dotčených krajů.

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek

primátor města

 

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·