O voličské průkazy pro volby do Evropského parlamentu je možné požádat do 8. května

24.04.2014 14:02

Voliči, kteří v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu nebudou moci nebo nehodlají volit ve svém volebním okrsku, si mohou zažádat o vydání voličského průkazu. Ten opravňuje volit v jakékoli volební místnosti na území České republiky. Upozorňujeme voliče, že žádost o voličský průkaz je možné podat pouze do 8. května 2014 do 16 hodin. Po tomto termínu, tedy například v době doručení hlasovacích lístků, již tato možnost nebude. V tomto typu voleb si voličský průkaz volič neodnese ihned. K jeho předání dojde až od 9. 5. 2014 a to osobně nebo zasláním na zvolenou adresu.

 

Podrobné informace k voličským průkazům

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP v Karlových Varech, může požádat o vydání voličského průkazu písemně nebo osobní návštěvou úřadu.

 

Písemné podání žádosti musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče a doručeno nejpozději do 8. 5. 2013 do 16.00 hodin na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (vzor žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na www.mmkv.cz v rubrice „Volby do EP“).

 

Osobně podané žádosti přijímají:           

Jan Drobil, kancelář č. 315 (3. patro), tel. 353 118 289

Lubomír Kousal, kancelář č. 314 (3. patro), tel. 353 118 351

v těchto dnech a hodinách:        

pondělí a středa  8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin

úterý a čtvrtek  8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hodin

pátek  8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin

 

V poslední den lhůty ve státní svátek dne 8. 5. 2014 budou pouze přijímány žádosti, a to na informačním pultu v přízemí úřadu do 16:00 hod.

Při osobním podání žádosti je volič povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost platným průkazem. Úřední ověření podpisu voliče se v tomto případě nevyžaduje.

 

Voličský průkaz je možné:

1)        předat osobně voliči, nebo

2)        předat osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče  žádajícího o vydání voličského průkazu, aby bylo zabráněno jeho možnému zneužití, nebo

3)        zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou adresu

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·