O mimořádných událostech budou obyvatelé lépe informováni

24.01.2017 21:17

 

Karlovarský kraj zafinancuje zřízení on-lineInformačního centra integrovaného záchranného systému, které bude obyvatelům poskytovat aktuální informace o mimořádných událostech v regionu. Jedná se o unikátní systém, jenž nemá v krajích obdoby.

V případě vzniku mimořádné události s velkým počtem raněných osob jsou operační střediskaintegrovaného záchranného systému zatěžována častýmidotazy od veřejnosti. Pomoci by nyní mělo Informační centrum integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. „Díky informačnímu centru obyvatelérychle získají potřebné informace nejenom o samotné události, ale také o počtu zasažených osob,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Informační centrum budemateriálně i personálnězajišťovat Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Předpokládané roční náklady na provozování systému jsou vyčísleny na 200 tisíc korun včetně DPH. „Systém prošel úspěšnou zátěžovou zkouškou již v červnu minulého roku, kdy byla simulována havárie vlaku se sedmdesáti zraněnými osobami. Výhledově počítáme s tím, že by se do systému mohly zapojit i další subjekty, jako například letiště, hygienická stanice a podobně. Po ročním fungování vyhodnotíme účelnost využití,“ doplnil Petr Kubis.

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·