O dotace z Programu obnovy venkova mohou obce žádat do 15. února

27.01.2016 15:01

 

 

Ještě do poloviny února mají obce čas na to, aby požádaly o dotace Karlovarského kraje z Programu obnovy venkova. Letos se rozdělujecelkem 11,1 milionu korun ve třech dotačních titulech – na obnovu a údržbu venkovské zástavby, na úpravu veřejných prostranství a zeleně a na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací, včetně pěších stezek či veřejného osvětlení. Dalších 5 milionů je určeno na činnost manažerů mikroregionů, nadací či spolků.

 

Příspěvky jsou určeny pro obce do 2 tisíc obyvatel. „Chceme pomoci hlavně těm menším obcím, které nedosáhnou na dotace například z evropských fondů, protože nedokáží zajistit spolufinancování. Každoročně je o příspěvky velký zájem,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Obce mohou ještě do 15. února podat žádost, a pokud uspějí, získají příspěvek až do výše poloviny nákladů na přihlašovanou akci. O něco více – až 60 procent nákladů –můžeKarlovarský kraj podle pravidel uhradit těm obcím, které loni zabodovaly v soutěži Vesnice roku a odnesly si z ní jako ocenění zlatou, modrou, bílou, zelenou nebo oranžovou stuhu.

 

Stropem je ale dotace 170 tisíc korun, platí pro nejmenší obce do pěti set obyvatel. Větší obce, jejichž počet obyvatel se blíží ke 2 tisícům, mohou dosáhnout maximálně na sumu 100 tisíc korun. Formuláře pro zpracování žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Karlovarského kraje (http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/pov.aspx). Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu nabízí vedení obcí při sestavování žádostí metodickou pomoc.

 

„Loni jsme ve zmíněných třech dotačních titulech Programu obnovy venkova schválili příspěvky pro 71 obcí v celkovém objemu 10,5 milionu korun.  Nejčastěji se s pomocí kraje stavěly či opravovaly komunikace, chodníky, náměstí, dětská hřiště, vyměňovalo se veřejné osvětlení, rekonstruovaly školy a kulturní sály,“ vyjmenoval Martin Havel.

 

Dotační program jeurčen i na údržbu sportovních, zdravotnických a sociálních zařízení, hasičských zbrojnic, autobusových zastávek, hřbitovů nebo drobné architektury. Zhodnocovaný majetek však musí být ve vlastnictví žádající obce.

Zdroj: TZ TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·