Nový rok přináší změny zákonů

16.12.2015 14:11

 

Od Nového roku nabývají účinnosti změny zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel.

 

[změny stanovuje zákon č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony]

 

Nejdůležitější změny jsou následující:

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY

·         Občanské průkazy vydané osobám starším 70 let budou mít platnost 35 let. Dřívější výměna bude nutná jen kvůli změně zapisovaných údajů – třeba při změně trvalého pobytu.

·         O občanský průkaz lze požádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz může občan převzít i v jiné obci s rozšířenou působností, kterou uvede v žádosti, za poplatek 100 Kč při převzetí.

·         Občan s trvalým pobytem v ČR má po dovršení 15 let povinnost požádat do 30 dnů o vydání občanského průkazu, pokud jej už nemá.

·         více zde: Změny - občanské průkazy

 

CESTOVNÍ DOKLADY

·         Požádat o cestovní pas lze na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Cestovní pas může občan převzít i jiné v obci s rozšířenou působností, kterou uvede v žádosti, za poplatek 100 Kč při převzetí.

·         Už nebudou vydávány pasy na počkání bez biometrických údajů s platností 6 měsíců. Pokud bude občan potřebovat vycestovat urychleně, do 6 pracovních dní mu bude vydán cestovní pas s biometrickými údaji a platností 10 let, u osob do 15 let věku s platností 5 let. Takový pas lze vydat jen na tom úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla podána žádost, a to za poplatek 4000 Kč, pro osoby do 15 let za 2000 Kč.

·         více zde: Změny - cestovní doklady

 

EVIDENCE OBYVATEL

·         Nadále může občan ČR požádat Ministerstvo vnitra o zprostředkování kontaktu na jiného občana ČR. Nově lze u žádosti uvést i důvod, který poté ministerstvo předá spolu s údaji o žadateli kontaktovanému. Nově také ministerstvo vždy informuje žadatele, že předalo informace kontaktovanému a informuje žadatele také, pokud zjistí, že kontaktovaná osoba zemřela. Údaje o datu a místě úmrtí ale sdělí pouze osobě blízké.

·         Lidem, kteří mají místo trvalého pobytu uvedenu adresu ohlašovny (obecního úřadu), budou na ohlašovnu doručována oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením. Po deseti dnech bude i nepřevzatá písemnost považována za doručenou, nabude právní moci a stane se vykonatelnou. Adresát díky tomu může například promeškat lhůtu na odvolání a způsobit tak škodu sám sobě.

·         více zde: Změny - zprostředkování kontaktu • Změny - Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

 

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary 

 

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·