Novou ředitelkou krajského úřadu se stala Martina Vránová

06.04.2016 12:32

 

 Od 5. dubna má Krajský úřad Karlovarského kraje novou ředitelku. Na základě výsledku výběrového řízení a souhlasu ministra vnitrase jí stala Martina Vránová. Do funkce jí dnes jmenoval hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem devět uchazečů. Komise doporučila ke jmenování Martinu Vránovou, která doposud zastávala post zástupkyně ředitele krajského úřadu.„Respektoval jsem výběr komise a požádal ministra vnitra Milana Chovance o souhlas. Cením si zejména jejích dlouholetých zkušeností, mimořádné schopnosti zvládat krizové situace a nadhledu,“uvedl hejtman Martin Havel.

„Na úřadě nechystám žádnou velkou revoluci. Jsem si vědoma toho, že přicházím zevnitř a že mi chybí objektivní pohled zvenčí. Proto bych chtěla navázat na tradici a pořádat pravidelné metodické dny a posílit metodickou pomoc obcím. Rovněž bych chtěla centralizovat metodickou pomoc v oblasti veřejných zakázek, a to jak směrem do úřadu, tak k příspěvkovým organizacím,“ dodala nově jmenovaná ředitelka Martina Vránová.

Martina Vránová (42 let)vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro střední školy - matematika, fyzika. Po ukončení studia pracovala jako kontrolorka na Úřadě práce a později na Nejvyšším kontrolním úřadě. V roce 2005 nastoupila naKrajský úřad Karlovarského kraje, kde nejprve vedla oddělení interního auditu, následně odbor kontroly a poté se stala zástupkyní ředitele.Žije v Dolním Rychnově, je vdaná a má dvě děti.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·