Nové publikace pozvou turisty do přírody a za tradicemi Chodska

27.06.2012 16:49

Plzeň, 27. 6. 2012- Plzeňský kraj vydává nové publikace jako další výstup z projektu „Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicí a gastronomií“.

 

Turistická mapa Šumavy a Českého lesa (měřítko 1:135 000)

Partnerem při přípravě tohoto produktového balíčku je Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., která se dlouhodobě zabývá koordinací a marketingem cestovního ruchu na Šumavě. Partnerství umožnilo vytvořit ojedinělý propagační produkt,  protože  mapa prezentuje Šumavu jako kompaktní turistickou destinaci. Dosud byla Šumava obvykle samostatně představována jako jižní část Šumavy na území Jihočeského kraje a severozápadní část Šumavy patřící Plzeňskému kraji.

„Oboustranná turistická mapa Šumavy a Českého lesa s přesahem do Jihočeského lesa a taktéž Bavorského příhraničí nabídne mnohostranné využití jak pro milovníky pěší, tak i cykloturistiky.  Textová pole po obvodu mapy nabídnou stručné informace pro volnočasové aktivity v této lokalitě s ohledem na různé cílové skupiny. Objeví se zde také nabídka pro rodiny s dětmi, tipy z oblasti sport-zábava-adrenalin, cesty za tradicí, poznáním historie a další zajímavosti,“ popisuje vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Alena Svobodová.

Legenda a text mapy je vydána ve dvou jazykových verzích a celkem v sedmi jazycích.   První jazyková verze zahrnuje češtinu, angličtinu a němčinu a druhá ruštinu, francouzštinu, italštinu a holandštinu. První verze je vytištěno 8000 ks a druhé 4 000 ks.

 

Image prospekt Šumava, Český les a bavorské příhraničí

Jedná se o propagační image prospekt, který slouží jako reprezentativní publikace atraktivního Plzeňského regionu – Šumava, Český les a bavorské příhraničí.  „Publikace o 28 stránkách se zaměřuje především na obrazovou prezentaci atraktivních témat spojených s touto lokalitou a na 14 tematických dvoustranách představuje přírodní lokality, působivé dominanty, významné architektonické památky, řemeslnou tradici a pozoruhodné technické památky, nabídku turistických aktivit a sportovních možností a v neposlední řadě i nabídku regionální gastronomie a ubytování v oblasti Českého lesa, Šumavy a bavorského příhraničí,“ doplňuje Alena Svobodová.

Fotografie v maximální kvalitě, poutavé grafické ztvárnění a kreativní zpracování by mělo v potenciálním turistovi vzbudit zájem o získání dalších detailnějších informací o této lokalitě Plzeňského kraje. Atraktivní fotografické snímky z různých ročních období jsou vhodně doplněny stručnými popisy a krátkými úvodními texty ke každé kapitole. Závěr publikace patří celkové mapce Šumavy, Českého lesa s bavorským příhraničím. Image prospekt je vydáván ve dvou jazykových verzích a celkem v šesti jazycích. První verze zahrnuje češtinu, angličtinu a němčinu a je vytištěná v nákladu 11 tisíc výtisků a druh verze obsahuje francouzštinu, italštinu, holandštinu a její náklad čítá 3 tisíce kusů.  Celkové náklady: 560 tisíc včetně DPH.

 

Image prospekt Chodsko

Jedná se o propagační image prospekt, který slouží jako reprezentativní publikace atraktivního turistického regionu Plzeňského kraje s živým folklorem Chodska – lidovými zvyky, tradicemi jako posvícení, pouť nebo masopust, typickou hudbou, slavnostmi, regionální gastronomií a tradičními řemesly. Publikace o 42 stranách nabízí lákavá témata této lokality, tak aby z různých úhlů pohledu tento kout Plzeňského kraje dokonale představila a vzbudila u potenciálního návštěvníka zájem o další detailnější informace.  Kvalitní a poutavé fotografie představí Chodsko v těchto tématech: Krajina Chodska, historie oblasti, Jan Sladký Kozina, Domažlice, Kdyně, Lidová architektura, Chodské nářečí a zvyky, tradiční řemesla, Chodská gastronomie, Chodské slavnosti v Domažlicích, Muzea této oblasti, Turistika- relaxace- sport. Neotřelý formát publikace A4 s vazbou na krátké straně, kreativní zpracování a nápadité grafické zpracování činí image prospekt lákavým pro návštěvníky všech cílových skupin. Tiskovina vychází ve dvou jazykových verzích a celkem v 6 jazycích. První verze v češtině, angličtině a němčině v nákladu 7 tisíc ks a druhá verze v ruštině, italštině a holandštině v nákladu 3 tisíc ks.

 

Celý projekt „Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomii“ je spolufinancován z ROP NUTS II JZ v celkové hodnotě 10 milionů 80 tisíc korun (zahrnuje analýzu cestovního ruchu v PK, medializaci, veškeré tištěné publikace, multimediální prezentace balíčků - CD/DVD Zelená střecha Evropy, Pivo, a Chodsko-živá tradice, propagační předměty, veletrhy cestovního ruchu ap.) a vyvolává synergické efekty s již realizovanými projekty Plzeňského kraje: Komplexní propagace Plzeňského kraje a Zkvalitnění turistického portálu Plzeňského kraje) Výstupy projektu rozšíří nabídku cestovního ruchu v regionu a posílí konkurenceschopnost regionu jako významné destinace cestovního ruchu v ČR i Evropě.

 

http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/6/6519/6519354_f70d601fcdfa38d4db11c9c7c6496792/images/novpublikace1.jpg

 

 

 

Petra Jarošová

tisková mluvčí Plzeňského kraje

Odbor kancelář hejtmana

Oddělení mediální komunikace, vnějších vztahů a marketingu

 

(MR)

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·