Nová budova divadla se staví podle harmonogramu

06.09.2012 10:22

Stavební práce v prostoru, kde stát nové divadlo, pokračují podle harmonogramu. Pilotové zakládání objektu budovy je dokončené a několik desítek stavebníků nyní pracuje na betonáži základových desek. O postupu prací v lokalitě Jízdecká se osobně na místo výstavby přišel přesvědčit technický náměstek Petr Rund.

 

Zemní práce byly zahájeny na konci letošního května okamžitě po předání staveniště. Byly realizovány hrubé terénní úpravy, hloubení jam včetně vrtání a osazování pažení. Hotové je pilotové zakládání objektu a právě nyní se pracuje na betonování základových desek,informuje o postupu prací náměstka Runda hlavní stavbyvedoucí Luděk Hrách.

 

Na budování základů zatím spotřebovali stavebníci desítky tun betonu a železa. Ještě předtím odvezla nákladní auta zhruba 30 tisíc kubíků zeminy.Stavíme podle harmonogramu, bez překážek. Vyhnula se nám tady i spodní voda,konstatuje stavbyvedoucí Hrách a ukazuje na téměř hotový prostor s obvodovými stěnami hluboký jedenáct metrů, kde bude situována hydraulika, srdce divadelní technologie.Brzy se dostaneme do úrovně prvního podlaží,prohlašuje.

 

Stavět se začaly i inženýrské sítě.Zahájili jsme ražbu štol pro dešťovou i splaškovou kanalizaci a připravujeme vybudování vodovodního řadu pro zásobování objektu pitnou vodou,upřesňuje Luděk Hrách.

 

Divadlo J. K. Tyla se ve spolupráci se zhotovitelem zaměřuje na koordinaci průběhu stavby zejména ve vztahu k divadelním technologiím. „Usilujeme o dosažení maximální kvality vybavení divadla. Ve spolupráci s projektanty upřesňujeme technické detaily jevištních zařízení, osvětlovací a zvukové techniky a akustických parametrů,“ sděluje ředitel divadla Jan Burian.

 

Stavba divadelní budovy podle projektu trvat 18 měsíců.Město si dalo do smlouvy podmínku, že hotovo musí být nejpozději do května 2014, aby ostrý provoz divadla mohl být zahájen na podzim téhož roku,uvádí Petr Rund.

 

Protože se jedná o jednu ze zásadních a ojedinělých městských staveb, chce radnice společně s firmou, která objekt staví, Plzeňanům nabídnout možnost si stavbu prohlédnout.Chceme připravit dny otevřených dveří, při kterých bychom návštěvníky provedli po staveništi a ukázali, jak stavba postupuje. Právě nyní se domlouváme na prvním termínu,říká náměstek Rund.

 

Objekt nového divadelního komplexu se skládá ze dvou vzájemně funkčně a stavebně propojených celkůprovozní budovy a vlastní budovy divadla. Výrazným architektonickým prvkem je jižní vstupní fasáda evokující svojí podobou divadelní oponu.

Členění divadla na provozní a divadelní budovu odpovídá provozní logice funkčního schématu objektu, jehož podoba vznikla na základě zkušeností samotných divadelníků s běžným chodem scény.

V hlavní budově s divadelními sály bude zázemí orchestru a sboru, sklad rekvizit a zásobování.

Druhá, pětipatrová budova bude sloužit k umístění divadelního zázemí, šaten a kanceláří a bude fungovat jako zvuková bariéra před hlukem z přilehlé komunikace.

 

 

Budou zde dva sály, větší s kapacitou pět set diváků, druhá menší scéna pro komornější přestavení s dvěma sty sedadly.

Součástí stavby je restaurace s barem, knihkupectví nebo zázemí pro baletní školu. V podzemí vzniknou parkovací místa pro dvě stě aut.

Divadlo v Jízdecké ulici staví za cenu 818,5 milionu korun společnost HOCHTIEF CZ. Vysoutěžená částka zahrnuje kromě stavby i její vybavení. Termín dokončení je 1. srpen 2014.

Výstavba divadelní budovy je zařazena do seznamu projektů financovaných městem z úvěru Evropské investiční banky s částkou ve výši 400 milionů korun. Předpokládaná výše evropské dotace je 199,5 milionu korun. Zbývající finanční prostředky bude hradit městská správa z vlastních zdrojů.

 

 

 

 

Zdeňka Kubalová

Tiskové oddělení

Kancelář primátora

Magistrát města Plzně

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·