Nominujte kandidáty na Cenu Makropulos

02.08.2017 12:57

 

 

 

Obce, města a nestátní neziskové organizace z našeho regionu mají možnost získat prestižní Cenu Makropulos 2017. Ta je udělována mimořádným a v praxi osvědčeným projektům, které řeší zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů. V minulém roce jí obdržela obec Křižánky na Vysočině. Návrhy na ocenění lze posílat do 25. srpna.

V České republice dochází v posledních letech k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména lidí, kteří se díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku. Cena Makropulos je inspirována divadelní hrou Karla Čapka, jež domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry můžeme chápat i tak, že kromě prodloužení délky našeho života bychom se měli zamýšlet především nad kvalitou přidaných let.

„Jsem přesvědčený o tom, že v našem regionu existuje celá řada prospěšných projektů, které by si ocenění jistě zasloužily. Projekty mohou kromě finančního ohodnocení ve výši 300 tisíc korun získat i potřebnou publicitu, která pak v praxi pomáhá bořit mýty a stereotypy o stáří,“ uvedl radní Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Návrhy na udělení ocenění mohou podávat fyzické a právnické osoby. Písemné nominace je potřeba odeslat na adresu Ministerstva zdravotnictví ČR, oddělení zdravotně sociálních služeb, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. Vítěz převezme cenu 27. září ve Stavovském divadle v Praze. Více podrobností naleznete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·