Nominace do UNESCA? Musíme být aktivnější

22.02.2017 16:58

Karlovarský kraj se dlouhodobě snaží uspět v zápisu dvou projektů na Seznam světového dědictví UNESCO.  Jde o nominaci hornické kulturní krajiny Krušnohoří a o nominaci lázeňských měst. Dosavadní proces směřoval k zápisu na seznam velmi pomalu. Nové vedení kraje chce proto změnit přístup k oběma nominacím a aktivně směřovat k zápisu do UNESCA.

 

„Uvědomujeme si důležitost obou aktuálních nominací pro celý kraj. Proto jsme po nástupu do vedení kraje ustanovili komisi Rady kraje pro UNESCO a do budoucna budeme hledat model, kterým by kraj mohl být oběma nominacím nápomocen. Ať už marketingově a propagačně, či svými kapacitami, zdroji a know-how,“ uvedl uvolněný krajský zastupitel Vojtěch Franta, který se stal předsedou komise pro UNESCO a koordinátorem nadnárodní lázeňské nominace. „V uplynulých týdnech jsem byl konfrontován s přístupem ostatních států k předsednictví ČRkonkrétně v procesu lázeňské nominace. Naši zahraniční kolegové nejsou příliš spokojeni s tím, jak se celá nominace doslova vleče, čeští zástupci navíc čelili kritice v uplynulých letech ať už kvůli managementu, či kvůli znalosti jazyků. Nyní se situace zlepšuje příchodem ředitele společnosti MontanregionKrušné hory – ErzgebirgeMichala Urbana. Nutno podotknout, že se jedná zatím o nejsložitější nominaci s účastí sedmi zemí a komplikace se daly čekat. Musíme se ze všech sil snažit, aby nic nebránilo podání nominace lázeňských měst v lednu 2018. To byl původně předpokládaný termín, nyní je však zahraničními partnery rozporován,“ dodal Vojtěch Franta.

Také jednání českých představitelů nominačního procesu na Ministerstvu kultury ČR začátkem února potvrdilo, že česká strana trvá na termínu a podřídí tomu veškeré kroky. „Budeme o tom diskutovat rovněž na společném mezinárodním jednání ve dnech 27. – 28. února v Karlových Varech. Zasadím se o to, aby z jednání vzešlo jasné zadání pro letošní rok a naděje v úspěch nominace se zvýšily,“ vysvětlil Vojtěch Franta.

 

Karlovarský kraj zahájil snahu o zařazení Západočeského lázeňského trojúhelníku na Seznam UNESCO v roce 2006. Od roku 2011 se do procesu zapojilo město Karlovy Vary s tím, že došlo k dohodě o pokračování role kraje jako koordinátora celého procesu. Z původní myšlenky nominace českých lázeňských města nakonec vznikla mezinárodní sériová nominace The Great Spas ofEurope. V dubnu roku 2016 na jednání Mezinárodní řídicí skupiny v Praze bylo rozhodnuto o konečném složení nominace jedenácti lázeňských měst - Bad Ems, BadKissingen, Baden-Baden, Baden u Vídně, Bath, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Montecatini Terme, Spa a Vichy.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·