Nezletilí kuřáky u škol

05.04.2012 16:58

Věk uživatelů návykových látek, především tabáku, stále klesá. Tato skutečnost je podnětem pro akce strážníků Městské policie Karlovy Vary, které jsou prováděny v blízkosti základních a středních škol zejména v ranních hodinách.

V průběhu měsíce března a na začátku dubna proběhly čtyři akce tohoto typu na základních školách na ulici Truhlářská, Poštovní a Svahová. V případě ZŠ Poštovní strážníci žádné „hříšníky“ neobjevili. Zato první akce u ZŠ – Truhlářská zaznamenala 4 nezletilé kuřáky. Při opakování akce po 14 dnech, už byli kuřáci obezřetnější a zapálit si v blízkosti školy nedovolili. Pozitivní výsledek strážníci zaznamenali také v případě ZŠ Svahová, kde byli přistiženi 2 kuřáci.

Věk kuřáků základních škol přistižených strážníky v Karlových Varech se pohybuje mezi 12 až 15 lety. Zajímavé je také to, že až na jeden případ, se vždy jednalo o dívky – kuřačky. Ačkoliv zákon nezletilé kuřáky nijak nepostihuje, jsou tyto skutečnosti prostřednictvím Systému včasné intervence předávány oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Karlovy Vary, ředitelům škol a přirozeně také rodičům.    

Ředitelé škol tyto akce karlovarských strážníků velmi vítají, jejich pravomoc v této problematice je přeci jen více omezená, zejména v případech, kdy děti kouří mimo školní areál. Městská policie s řešením tohoto problému školám velice ráda pomůže, a proto chystá další akce podobného typu.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·