Nejstarší dokumenty karlovarského stavebního archivu jsou zachráněny

18.09.2013 00:00

Po téměř roce skenování se v karlovarském stavebním archivu zpracovala dokumentace k objektům na území statutárního města Karlovy Vary, která by pokryla přes 3,6 milionu stránek formátu A4. Procesem digitalizace tak prošel téměř celý stavební archiv včetně nejstarších dokumentů.


Díky digitalizaci budou trvale zachráněny listinné fondy městského stavebního archivu, který je součástí regionálního kulturního dědictví. Část dokumentů je totiž ohrožena kyselostí papíru a hrozí jejich znehodnocení. U dokumentace pocházející z 19. století, která má značnou historickou hodnotu, dochází s každým dalším použitím k nevratnému poškozování.


Digitalizace, tedy převedení do digitální podoby, neznamená pouze naskenování dokumentů, ale také zadání dat týkajících se samotného dokumentu, jako např. údajů o poloze objektu (číslo popisné/ parcela), datu vzniku originálního dokumentu, atp.


Digitalizované podklady mnohonásobně urychlí práci například při nahlížení do dokumentace při návštěvě stavebního úřadu. Informace jsou propojeny s katastrem nemovitostí a umožňují tak i grafickou práci s podklady – například zjišťování výměr apod.


Veškeré zdigitalizované podklady jsou ukládány do moderního datového úložiště, které využívá pokročilých technologií pro urychlení vyhledávání a zpřístupnění požadovaných dokumentů.


Digitalizace archivu je jednou ze součástí projektu „Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary“, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Využití systému digitálního stavebního archivu stavebním úřadem podpořilo aktivity magistrátu pro zápis historického centra do seznamu historických památek UNESCO a v budoucnu umožní i vznik dalších specializovaných archivů, jako je např. možnost vytvoření balneologického archivu, jehož základem by byla současná balneologická knihovna Karlovarského kraje.


Ukončení projektu „Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary“ je plánováno na konec září. Celkové náklady dosáhnou výše 85 mil. Kč. Projekt je z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbylých 12,75 mil. Kč uhradí město z vlastních zdrojů.


Detailnější informace o projektu naleznete na www.mmkv.cz.

Jan Kopál

tiskový mluvčí statutárního města Karlovy Vary

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·