Nedostatek praktických lékařů v kraji

18.07.2014 19:47

 Praktických lékařů v kraji není dostatek. Jejich věk je navíc podle statistik stále vyšší a obtížně za sebe hledají nástupce. Proto letos v dubnu sezval hejtman Josef Novotný ke kulatému stolu starosty Ašska, Toužimska i Žluticka a zástupce zdravotních pojišťoven. Diskuze se týkala alarmující situace v primární ambulantní péči a možnosti pojišťoven, jak lékaře získat do obcí našeho regionu.

Podle statistik bylo v roce 2000 v našem kraji 141 praktických lékařů, do letošního roku jejich počet poklesl o 25 lékařů. „Přes 40 procent praktických lékařů pro dospělé v Karlovarském kraji je starších 60 let, u lékařů pro děti a dorost jsou procenta ještě vyšší.  Mladí lékaři na jejich místa nenastupují, přičemž problém se týká především menších obcí v odlehlých oblastech, kde tito lékaři nemají zájem pracovat. Abychom předešli kolapsu poskytování primární péče, obrátil jsem se na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka s žádostí o urgentní řešení,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Ministr informoval hejtmana o tom, že se ministerstvo dlouhodobě snaží o podporu specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost prostřednictvím dotačního programu rezidenční místa. Pro letošní rok podle informací ministra schválilo MZ ČR vyčlenit na dotační program rezidenční místa okolo 160 milionů korun, pro obor všeobecné praktické lékařství jde o navýšení o více než 28 milionů korun, u oboru praktické lékařství pro děti a dorost se finance navýšily o 18 milionů. Došlo i k nárůstu počtu rezidenčních míst. Podněty hejtmana navíc projednala pracovní skupina pro novou koncepci postgraduálního vzdělávání lékařů. „Byl jsem také ministrem ujištěn, že nastavení optimální sítě poskytovatelů zdravotních služeb, tedy dostupnosti především praktických lékařů, je čistě v gesci zdravotních pojišťoven. S nimi tedy hodlám problém dál řešit,“ dodal hejtman. Ten také předá informace ministra starostům obcí, které se s problémem v primární ambulantní péči potýkají.

Rezidenční místa vznikají při ambulancích stávajících lékařů, kteří svým mladším kolegům pomáhají získat potřebnou praxi.

 Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·