Návštěvnost města Karlovy Vary ve 2. čtvrtletí 2015

11.08.2015 11:42

Český statistický úřad vydal tento týden statistiky návštěvnosti za město Karlovy Vary. V celkových datech zaznamenaly Karlovy Vary pokles 9% v počtu klientů a 12% v počtu přenocování.

I v druhém čtvrtletí pokračuje výrazný pokles klientů z Ruska (-35%), větší zájem zaznamenáváme z České republiky (+14%), Německa (+16%) a Číny (+24%).   Průměrná délka pobytu se zkrátila ze 7,1 dne na 6,9 dne.

U lázeňských ubytovacích zařízení jsou poklesy výraznější – více v  tabulkách. U lázeňských zařízení ale dochází k prodloužení průměrné délky pobytu – zatímco vloni byla 9,3 dne, letos již 9,7 dne. Výrazný nárůst délky pobytu je zaznamenán u českých klientů – zatímco v loňském roce byla 5,6 dne, letos již 7,5 dne.  

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·