Návštěvnost města Karlovy Vary v roce 2013

12.02.2014 00:00

Český statistický úřad vydal ke včerejšímu dni statistiky návštěvnosti za město Karlovy Vary. Zatímco počet hostů v Karlových Varech v porovnání s předchozím rokem poklesl, pokračuje vzrůstající obliba lázeňských zařízení.

 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2013 (lázeňská + nelázeňská)

Návštěvnost v městě Karlovy Vary kopírovala návštěvnost v Karlovarském kraji. Ve všech hromadných ubytovacích zařízeních bylo ubytováno téměř 259 000 hostů, kteří v Karlových Varech strávili v průměru 8 dní. V porovnání s rokem 2012 došlo k 3 % poklesu počtu hostů i přenocování. Pokles je způsoben převážně českou klientelou, které v roce 2013 přijelo o 11% méně a která zde strávila o 20% méně nocí. Počet zahraničních hostů zůstává téměř shodný, pokračuje nárůst zájmu ruské klientely.

Při pohledu na jednotlivá čtvrtletí lze konstatovat, že po poklesu ve 2. a 3. čtvrtletí 2013 došlo opět k nárůstu počtu hostů ve 4. čtvrtletí.

Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary

 

2012

2013

 2013/2012

 

Hosté

Přenocování

Hosté

Přenocování

Hosté

Přenocování

Celkem

265 700

1 854 368

258 964

1 789 901

97%

97%

z toho:

0

0

 

 

 

 

rezidenti

61 366

235 950

54 807

188 673

89%

80%

nerezidenti

204 334

1 618 418

204 157

1 601 228

100%

99%

z toho:

 

 

 

 

 

 

Rusko

80 259

957 050

83 647

980 923

104%

102%

Německo

38 145

208 584

36 379

189 004

95%

91%

Ostatní asijské země *)

26 704

142 392

26 113

136 590

98%

96%

 

Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary

 

počet hostů

počet přenocování

počet hostů

přenocování

průměrná doba pobytu ve dnech

 

2012

2013

2012

2013

2013/2012

2013/2012

2012

2013

1Q

52 592

52 210

372 505

372 390

99%

100%

8,1

8,1

2Q

74 795

71 221

519 101

496 469

95%

96%

7,9

8,0

3Q

77 372

73 079

530 432

502 442

94%

95%

7,9

7,9

4Q

60 941

62 454

432 330

418 600

102%

97%

8,1

7,7

CELKEM

265 700

258 964

1 854 368

1 789 901

97%

97%

8,0

7,9

 

 

Návštěvnost v lázeňských ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2013

Naproti obecnému trendu zaznamenala lázeňská ubytovací zařízení v loňském roce nárůst zájmu klientů o jejich služby. V roce 2013 se v nich ubytovalo 161 tis hostů, což je nárůst o 5% oproti roku předchozímu. Hosté strávili v Karlových Varech v průměru 10 dnů.

Za pozitivní lze považovat fakt, že se v lázeňských zařízeních podařilo zastavit trvalý pokles zájmu německých klientů a poprvé od roku 2008 nedošlo k poklesu této klientely.

 

Návštěvnost a přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary

 

2012

2013

2013/2012

 

Hosté

Přenocování

Hosté

Přenocování

Hosté

Přenocování

Celkem

153 894

1 499 851

161 153

1 456 477

105%

97%

z toho:

 

 

 

 

 

 

rezidenti

25 773

138 242

24 271

104 321

94%

75%

nerezidenti

128 121

1 361 609

136 882

1 352 156

107%

99%

z toho:

 

 

 

 

 

 

Rusko

66 431

853 463

68 986

865 600

104%

101%

Německo

20 733

162 500

20 856

147 086

101%

91%

Ostatní asijské země *)

10 895

114 989

11 507

111 625

106%

97%

Ukrajina

6 610

80 442

6 843

80 852

104%

101%

 

Ing. Jitka Štěpánková

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·