Naší prioritou je připomenout, že lázně skutečně léčí

02.10.2015 20:49

 

 

 Více domácích hostů do lázní v našem regionu, důsledné rozlišování mezi léčebnou lázeňskou péčí a wellness službami v hotelích, kontrola poskytování zdravotních služeb nebo podpora balneologického výzkumu ze strany Karlovarského kraje – takové jsou společné cíle, které si na jednání s náměstkem hejtmana Jakubem Pánikem stanovili zástupci lázeňských hotelů a zařízení, představitelé lázeňských měst či institucí zaměřených na balneologický výzkum.

Setkání inicioval náměstek hejtmana především proto, aby se zúčastnění dohodli na spolupráci, která by umožnila posun ve vnímání lázeňství nejen z pohledu návštěvníků lázní, ale také zdravotních pojišťoven nebo centrálních orgánů. „Chtěli bychom dostat více domácích hostů do českých lázní a také dosáhnout toho, aby se za lázeňské nemohly do budoucna vydávat ty hotely, kde host absolvuje nějakou masáž anebo pobyt ve vířivce.  Lázeňská léčba má výrazný dopad na dlouhodobé zlepšení zdravotního stavu pacienta a umožňuje léčit za pomoci tradičních přírodních zdrojů bez chemických preparátů, to je třeba si uvědomit,“ zdůraznil Jakub Pánik.

Účastníci jednání se shodli na tom, že je třeba rozšířit činnost sdružení MEDISPA, jež provádí certifikaci lázeňských zařízení. „Zaměříme se ale také na kontrolu poskytování zdravotních služeb v hotelích, které se prezentují jako lázeňské, přitom léčebnou péči nezajišťují. Je alarmující, že na základě zjištění z kontrol krajského úřadu jen 40 z  86 takzvaných lázeňských hotelů skutečně nabízí lázeňskou léčebnou péči prováděnou kvalifikovanými fyzioterapeuty, maséry, nutričními sestrami. Proto všechna zařízení obešleme dopisem a požádáme je, aby nezveřejňovala klamavou reklamu a nemátla lidi se zdravotními problémy. Pokud se tak nestane, budeme podle zákona postupovat velmi tvrdě,““ upozornil náměstek.

Kraj také naváže užší spolupráci s Výzkumným ústavem balneologickým (ukončil svou činnost po roce 1989 a navázal na ni až v roce 2011) a najde finanční zdroje k podpoře výzkumu, jenž může významně pomoci zvýšení prestiže lázeňské léčebné péče. „ Máme u nás hosty, kteří platí za poskytovanou léčebnou péči a jezdí k nám opakovaně, protože jim léčba pomáhá. Potřebujeme pro to odborný podklad, výzkum, který dokáže vliv konkrétních lázeňských postupů na zdraví pacientů,“ uvedl ředitel společnosti Lázně Františkovy Lázně Josef Ciglanský. Náměstek hejtmana Jakub Pánik deklaroval připravenost kraje zorganizovat následné setkání, během něhož se aktéři setkání domluví na realizaci konkrétních krátkodobých cílů.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·