Národní socialisté mají zastoupení ve vedení Karlovarského kraje

18.04.2012 16:26

V pondělí 16. dubna. 2012 uzavřeli krajští zastupitelé za stranu národních socialistů Tomáš Hybner, Jana Petříková a Petr Kuliš novou krajskou koaliční dohodu, a to na základě nabídky sociální demokracie. Národní socialisté jsou tak zastoupeni v Radě Karlovarského kraje, a to v koalici s ČSSD a KSČM.

 

Tomáš Hybner, Jana Petříková a Petr Kuliš postupně opustili řady ČSSD v letošním roce, neboť zásadně nesouhlasili s poměry, které v ČSSD na Karlovarsku panují.  Jejich vstupem do strany Národních socialistů – levice 21. století dosavadní koalice v Karlovarském kraji ztratila nadpoloviční většinu v zastupitelstvu kraje.

 

Zastupitelé za NS-LE V 21 si dobře uvědomují situaci, která v Karlovarském kraji panuje a rozhodně nechtějí žádným způsobem tento kraj destabilizovat či jakkoliv ohrozit. Programem národních socialistů je naopak odpovědný přístup k zájmům občanů kraje, a proto se zástupci NS-LEV 21 rozhodli, že současnou levicovou koalici v kraji budou nadále podporovat.

 

Zájmy obyvatel Karlovarského kraje jsou pro nás v tuto chvíli přednější než osobní či politické názorové rozpory,“ uvedl Tomáš Hybner, který je zároveň předsedou krajské organizace NS-LEV 21 v kraji.

Členové NS-LEV21 v krajském zastupitelstvu budou nadále podporovat program rozvoje Karlovarského kraje, snahu o růst konkurenceschopnosti kraje a růst atraktivity kraje pro jeho obyvatele a návštěvníky. Program dosavadní koalice je nár. soc. straně velmi blízký, a proto se její představitelé hlásí ke společné odpovědnosti za jeho plnění.

 

Zdůrazňuji však, že rozhodně nepodpoříme žádné kroky směřující k privatizaci krajských zdravotnických zařízení, rušení dalších školských zařízení v kraji, či jiné záležitosti, které by mohly ovlivnit kvalitu života v našem kraji,“ uzavřel Tomáš Hybner.

Tomáš Hybner, předseda Krajské rady NS-LEV21 v Karlovarském kraji

Ivo Mlátilík, 1. místopředseda Krajské rady NS-LEV21 v Karlovarském kraji


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·