Nález injekční stříkačky hlaste MP

17.02.2015 08:32

 

Strážníci v pravidelných intervalech provádějí kontroly dětských hřišť se zaměřením na výskyt nebezpečného materiálu v podobě injekčních jehel. Přestože bývají strážníci nárazově úspěšní, počet nebezpečného materiálu není nijak vysoký, k čemuž výrazně přispívá činnost K-Centra. Čas od času narazí městská policie na jehly i mimo uvedená místa. Nebezpečí pro občany však stále skýtají.

Velmi dobře se zachovala v pátek 13. 2. oznamovatelka z Drahovic, která podobný nález ohlásila strážníkům. Ti dorazili na místo a nebezpečný materiál odstranili do připraveného boxu. To, co mělo být určeno k likvidaci v K-Centru, se tam nakonec také dostalo.

Strážníci a jistě i občané ocení, že městská policie letos dostala finanční prostředky na nákup zařízení k hledání injekčních jehel. Strážníci tak již nebudou odkázáni na pomoc kolegů ze Sokolova, kteří detektor kovů ochotně zapůjčovali. Mimochodem, právě do uvedené lokality letos připravuje městská policie instalaci nového kamerového bodu.   

Zdroj: TZ MP Karlovy Vary

LPP 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·