Na tradiční hudební festival Smetanovské dny vyhlašuje město tříletý grant

04.06.2012 18:58

Město Plzeň vyhlašuje tříletý grant na podporu konání festivalu Smetanovské dny, jedné z nejdůležitějších akcí Plzeňského kraje v oblasti vážné hudby. Festival má uvádět jak díla Bedřicha Smetany v různých interpretacích, tak díla jeho předchůdců, současníků i následovníků. Jeho prioritou má být propojení hudby, výstav o skladatelově životě a jeho době s tradičním vědeckým sympoziem. Významnou součástí má zůstat i Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž, kterou pořádá Konzervatoř Plzeň každé dva roky.
Pro vznik jednoho uceleného produktu má budoucí pořadatel sledovat jednotnou linii dramaturgie (hudbu, divadlo výstavy, muzikologické konference aj.) a zajistit špičková představení a koncerty i kvalitní odborné zázemí. Doba konání je určena pro měsíc březen v rozsahu 14 – 21 dnů. Předpokládaná výše finanční podpory je 5 milionů korun (v letech 2013, 2014 – po 1,5 milionu korun, v roce 2015 – 2 miliony korun).
Festival Smetanovské dny se v Plzni koná od roku 1980 na počest Bedřicha Smetany a jako připomenutí tvůrčího pobytu skladatele v letech 1840 – 1843. Od prvního ročníku je součástí festivalu vědecké sympozium pořádané Ústavem dějin akademie věd ČR a Archivem města Plzně. V roce 2002 se významnou součástí stalo bienále Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže pro mladé české i zahraniční klavíristy ve věku od 16 do 30 let.
V letech 2004 - 2012 pořádala festival společnost Dominik centrum s.r.o. V rámci vyhlášeného čtyřletého grantu společnost Dominik centrum podle výběrové komise nepředložila kvalitní dramaturgické zpracování projektu a finanční podporu na pořádání festivalu v těchto letech nezískal. Vzhledem k významu festivalu navrhl odbor kultury magistrátu zajistit jeho pokračování vypsáním tříletého grantu na jeho podporu. Vyhlášení grantu schválila rada města.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·