Myslivci z Nevida opékali prasátko

16.07.2012 10:35

O myslivosti se v poslední době velice často mluví a to z nejrůznějších důvodů. Jedni řeší zvyšující se škody na zemědělských či lesních pozemcích, druzí ztráty způsobené nejrůznějšími vlivy civilizace na zvěři, třetí končící nájem honiteb. Každý hájí své zájmy či prosazuje své myšlenky. Vesměs však převažuje názor, že bez myslivců se dnešní příroda neobejde. Absence velkých šelem zvyšuje možnost přemnožení těch druhů zvěře, které způsobují škody či jiné problémy. Proto musí nastoupit člověk – myslivec, který přebere zodpovědnou funkci hospodáře v krajině. Kromě vysoce odborné činnosti v přírodě však řada mysliveckých spolků obohacuje i kulturní činnost v obcích či městech.

Toto si více než-li jiní uvědomují myslivci z Mysliveckého sdružení Kamýky – Mešno na Rokycansku, které hospodaří na 1685 hektarech. V této honitbě, kde je zastoupena voda, les i pole, se můžeme setkat s nejrůznějšími druhy zvěře. V minulosti zde byl např. pozorován i migrující mladý los, který zde kromě pobytových znamení zanechal i svůj shoz, což je jistě unikátní záležitostí. I přesto, že zde převládá především zvěř spárkatá, nezapomíná se při péči o zvěř, ani na tu drobnou. V honitbě můžeme nalézt kromě dobře zásobených krmelců i pěkné zásypy a koroptví boudy, které slouží nejen koroptvím, ale i drobným zpěvným ptákům jako úkryt či zdroj potravy.

Myslivost však není zdaleka jen péče o zvěř, ale i možnost obohacení kulturního života. V nejedné obci jsou proto myslivci nejaktivnější složkou. Vídáme je nejen na brigádách, ale i při organizování nejrůznějších kulturních akcí. Na přítomnost myslivců na dětských dnech, výročích obcí či pořádání mysliveckých zábav jsme si již zvykli. Nicméně v MS Kamýky – Mešno jdou ještě dále.

O uplynulém víkendu / sobota 14. července / se myslivci, jejich manželky, příbuzní i další přátelé sešli na tradiční letní akci, kterým je opékání prasete v nevidském lomu. Tato dnes již tradiční akce má za cíl nejen zkvalitňovat mezilidské vztahy, ale především poděkovat manželkám či přítelkyním za čas strávený v lese při péči o zvěř či zlepšování životního prostředí. Akci, která odstartovala v devatenáct hodin, předcházela pečlivá příprava spočívající v zabezpečení nejen příjemného prostředí pro přítomné, ale i přípravy vskutku kvalitního občerstvení, kterým byl grilovaný pašík na roštu.doplněný pestrou kolekcí alkoholických či nealkoholických nápojů. Obohacením večera bylo nejen vystoupení harmonikáře, ale i losování cen. Účastníci se nejen dobře bavili, ale mohli proniknout i do tajů myslivosti při povídání loveckých či mysliveckých historek či strávit příjemný romantický večer při táboráku.  

A co říci závěrem? Příjemné prostředí, kvalitní občerstvení a dobrá nálada tak představila myslivce v tom nejlepším světle. Zároveň je sympatické, že se stále najdou lidé, kteří berou myslivost vážně a podle toho se i chovají. Myslivecké odívání, mluva i zachování tradic je jejich každodenní samozřejmostí. A právě takové najdeme v MS Kamýky – Mešno na Rokycansku. A jistě nejen zde. A Vy ostatní, dejte o sobě vědět, neboť třeba i Vy děláte řadu pěkných mysliveckých akcí, které můžeme navštívit.

 

http://img11.rajce.idnes.cz/d1102/6/6727/6727849_43e7af828d5c34030d1801c670e733e3/images/foto019.jpg

                                   Stokilového přesázeného pašíka bylo nutno nejprve ohřát na roštu

 

http://img11.rajce.idnes.cz/d1102/6/6727/6727849_43e7af828d5c34030d1801c670e733e3/images/foto035.jpg

                Rodiny a přátelé myslivců, jichž byla necelá stovka, se sešli v nevidském lomu na přátelském posezení

 

http://img11.rajce.idnes.cz/d1102/6/6727/6727849_43e7af828d5c34030d1801c670e733e3/images/foto034.jpg

                                                  Lákadlem bylo i losování cen, kterých bylo požehnaně

 

 

 

Pavel MOULIS

předseda ZO ČSOP Rokycany

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·