Muzeum Karlovy Vary získalo pozůstalost Vladislava Jáchymovského

11.07.2013 00:00

Muzeum Karlovy Vary rozšířilo v nedávných dnech významným způsobem své archivní  materiály, když zakoupilo za symbolickou cenu písemnou pozůstalost  významného karlovarského kronikáře, historika a vlastivědného badatele Vladislava Jáchymovského (1923-2007), jenž byl dlouhá léta přítelem a spolupracovníkem muzea.

http://img13.rajce.idnes.cz/d1303/8/8391/8391612_bad37c1e7778b1e18f5941331813a493/images/UTF-8VladislavJC3A1chymovskC3BD.jpghttp://img13.rajce.idnes.cz/d1303/8/8391/8391612_bad37c1e7778b1e18f5941331813a493/images/UTF-8JC3A1chymovskC3BD-regal.jpg
   Jedná se o velmi rozsáhlý soubor dokumentů k širokému spektru dějin a současnosti Karlových Varů a širokého okolí. Textové a obrazové materiály jsou uspořádány a uloženy v šanonech podle témat, která tvoří například lázeňství, vývoj balneologie, dějiny, stavební vývoj a kulturní památky, umělci a jejich díla, spolky, řemesla, Becherovka, Moser, GH Pupp, porcelánový průmysl, sporty, dějiny divadla a hudby v Karlových Varech, lékaři, významné osobnosti, kroniky města, významné karlovarské domy, historie a současnost karlovarských předměstí, lázeňské lesy a rozhledny, výletní místa a jiné.


   Vladislav Jáchymovský byl znalcem divadla a milovníkem hudby, a tak není divu, že mnoho materiálů je věnováno regionálním dějinám lázeňského orchestru, zejména pak osobnosti slavného komponisty a dirigenta Josefa Labitzkého.


   Muzeum Karlovy Vary srdečně děkuje paní Věře Duškové, dceři Vladislava Jáchymovského, za mimořádnou vstřícnost při jednání o získání pozůstalosti do karlovarského muzea. Muzeum má velmi bohatou regionální knihovnu čítající na 4 000 svazků, jež jsou nevyčerpatelnou studnicí informací o dějinách nejslavnějších českých lázní. Nyní i pozůstalost Vladislava Jáchymovského bude sloužit všem badatelům, kteří se zajímají o karlovarské reálie. Po předchozí telefonické domluvě ji lze studovat prezenčně v muzejní knihovně.


Domluva je možná na telefonních číslech 353 224 433 – 434, 734 266 642 nebo na mailové adrese viktorikova@kvmuz.cz

 

Stanislav Burachovič
(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·