Motoristé pozor! Zkontrolujte si platnost svého řidičského průkazu

01.10.2014 12:32

 

 

Motoristé by si měli zkontrolovat platnost svých řidičských průkazů. Za případné řízení bez platného dokladu se vystavují riziku nemalé pokuty.

Řidičské průkazy mají pouze omezenou platnost a motoristé by si sami měli včas zajistit jejich výměnu. V současné době jsou platné pouze řidičské průkazy typu kreditní karty (vydávané od roku 2004), doba platnosti je na nich uvedena (v kolonce 4b). Momentálně vydávané řidičské průkazy platí po dobu 10 let ode dne vydání. V případě, že doklad osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupiny C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E, D nebo D+E, je jeho platnost 5 let.

 

Prostá výměna řidičských průkazů vydaných po 1. 5. 2004, tedy průkazů typu kreditní karty, nepodléhá správnímu poplatku. Pokud současně s výměnou dokladu probíhá i změna osobních údajů (změna příjmení, bydliště apod.), činí správní poplatek 50 Kč. Zákonná lhůta pro výrobu řidičského průkazu je 20 dnů ode dne podání žádosti. V případě výměny řidičského průkazu je možné požádat i o zrychlené vyřízení. Správní poplatek pak činí 500 Kč a doklad je vyroben do 5 pracovních dnů. K žádosti o výměnu je třeba předložit platný doklad totožnosti a jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.

 

Pokud motoristé vlastní ještě starý a tedy neplatný řidičský průkaz vydaný do 30. 4. 2004 a nevyužili žádný ze zákonem stanovených termínů k jejich výměně, mohou si o výměnu dokladu požádat i nyní. Výměna již ale není zdarma a podléhá správnímu poplatku 50 Kč (případně 500 Kč při žádosti o zrychlené vyřízení).

 

Podle dosavadních zkušeností si motoristé platnost svých řidičských průkazů nehlídají. Doklad se ale po uplynutí doby platnosti stává neplatným.  Za případné řízení motorového vozidla bez platného dokladu lze uložit pokutu, v blokovém řízení do 2000 Kč, ve správním řízení 1500-2500 Kč  + případně 1000 Kč náklady řízení.

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary 

 LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·