Monitorovací výbor schválil další projekty z Evropské unie

09.05.2017 19:49

 

 

 

 V dubnu se konalo již sedmé zasedání členů Monitorovacího výboru programu Evropské územní spolupráce 2014 - 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. To podpořilo celkem 14 projektů za 12 milionů eur z prostředků Evropské unie. Výbor se zabýval především projekty v oblasti vzdělávání a ochrany životního prostředí, které přispějí ke zlepšení vzájemných životních a pracovních podmínek v příhraničí.

 

Žadatelé z Karlovarského kraje uspěli se dvěma projekty z oblasti vzdělávání. Do aktivit prvního z nich pod názvem „Průmysl 4.0 Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání” se z české strany zapojí Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. „Společně vytvoří vzdělávací modul, který se v realizační fázi projektu otestuje a bude základem pro vzájemnou přeshraniční spolupráci partnerů projektu. Jejich webové stránky se propojí a vzniknou dvě nové laboratoře pro digitální vzdělávání. Ty se vybaví především softwarem, díky němuž se studenti naučí pracovat se speciálními programy. Od projektu si slibujeme zlepšení v oblasti technického vzdělávání a následné uplatnitelnosti absolventů na trhu práce,” uvedl krajský radní Josef Janů.

 

Díky dalšímu projektu - Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu jejich celodenního režimu a úrovně motorických schopností – vytvoří Západočeská univerzita v Plzni pro vysokoškoláky nový dvoustupňový vzdělávací modul zaměřený na zdravý životní styl a motorické dovednosti. Studenti budou provádět výzkum na základních školách v Karlovarském kraji, na jehož základě budou žákům, učitelům i rodičům doporučovat postupy pro zlepšení motorických dovedností dětí.

 

Žádosti o dotaci v rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mohou zájemci podávat průběžně. V současné době je možné žádat v prioritních osách 3 - Oblast na podporu vzdělávání a 4 - Posilování institucionálních kapacit veřejných orgánů. Více informací o projektech naleznete na internetových stránkách Karlovarského kraje. Další zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční v září letošního roku.

 

 

 

Zdroj: TZ Krajský úřad Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·