Moderní zázemí a jistotu uplatnění slibuje univerzita v Plzni

19.01.2016 13:29

Den otevřených dveří přilákal minulý týden do plzeňské Západočeské univerzity studenty středních škol. Z Karlovarského kraje vyrazila do Plzně skupina 20 studentů 3. a 4. ročníku sokolovské ISŠTE. Budoucí maturanty strojních oborů zaměřených na strojírenství a dopravní prostředky zajímaly především možnosti budoucího uplatnění absolventů Fakulty strojní ZČU na trhu práce v regionu, vybavení výzkumného centra a laboratoří, spolupráce fakult s konkrétními firmami či možnosti studia v zahraničí.

Děkan strojní fakulty univerzity Milan Edl zdůraznil především atraktivitu technických oborů pro vývojářské firmy, automotive a další průmyslové podniky. Fungující a oboustranně prospěšná spolupráce je nastavena s takovými hráči na trhu práce, jakými jsou společnost ČEZ, Škoda Power, Škoda JS.

„Studenti technických oborů na ISŠTE v Sokolově si podávají přihlášku nejčastěji na strojní průmyslové a dopravní školy, tedy na České vysoké učení technické v Praze, Českou zemědělskou univerzitu v Praze a právě na Západočeskou univerzitu v Plzni. Jejich zájem pokračovat ve studiu na vysoké škole lze vyčíslit na 20 až 25 procent z počtu žáků každého končícího ročníku. Pro studenty je v 1. ročnících studia na univerzitách nejobtížnější zpravidla matematika a fyzika,“ řekl Tibor Burian, který na ISŠTE vyučuje strojírenské obory a který své žáky na exkurzi po vysoké škole doprovázel.

V rámci univerzitního studia na strojní fakultě v Plzni je možno studovat ryze technické obory, které nabízí například katedra energetických strojů a zařízení nebo katedra průmyslového inženýrství a managementu, fakulta však v letošním roce otevírá nově obor diagnostika a servis silničních vozidel, o který je už předem mezi zaměstnavateli velký zájem,“ přiblížil výčet možností studia Zdeněk Nádvorník z Karlovarské agentury rozvoje podnikání. Ta se jako příspěvková organizace Karlovarského kraje aktivně podílí na komunikaci mezi středními a vysokými školami s cílem zajistit firmám v regionu vzdělané odborníky technických směrů.

Pro samotné studenty byly zážitkem ukázky obrábění na  vysokoposuvovém obráběcím centru, ukázky měření nástroje na měřícím mikroskopu i ukázky konstrukcí elektromotocyklu a formule, které si studenti mohli prohlédnout i osahat na chodbě fakulty. Prototypy obou funkčních strojů jsou pracemi studentů univerzity.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·