Mladí zájemci o granty na volnočasové aktivity mají poslední šanci

10.08.2013 00:00

Mladí lidé ve věku od 15 do 30 let či organizace pracující s mládeží mají poslední šanci požádat o granty na volnočasové aktivity v rámci evropského programu „Mládež v akci“. Poslední uzávěrka pro podání žádostí je 1. října 2013. 

 

 „Mládež v akci“ poskytuje mladým Čechům jedinečné příležitosti pro neformální vzdělávání ve volném čase. Program je otevřen všem bez ohledu na úroveň vzdělání či kulturní a sociální původ. Mladí lidé se díky programu mohou zdokonalit v měkkých dovednostech, zlepšit si cizí jazyky, naučit se finanční odpovědnosti či týmově spolupracovat v mezinárodním prostředí. Program Mládež v akci má, stejně jako ostatní komunitární programy, daný časový rámec odpovídající letům 2007 – 2013, ve kterém mohou žadatelé realizovat své projekty.

 

V roce 2012 přijala Česká národní agentura ve třech uzávěrkách celkem 431 žádostí o grant v rámci programu Mládež v akci. Celkem bylo podpořeno 229 projektů, oproti 203 podpořeným projektům z roku 2011. Objem přidělených grantů činil 4 038 060 € oproti 2 447 891 € v roce předcházejícím. Počet účastníků projektů stoupl v loňském roce na 10 289 mladých lidí a pracovníků s mládeží.

 

V Karlovarském kraji byly zatím v letošním roce podpořeny pouze tři projekty v celkové hodnotě 22 500 €.

 

„Mrzí mě, že je program Mládež v akci v Karlovarském kraji relativně málo využíván. Neformální vzdělávání je skvělý způsob, jak se zorientovat ve vlastním životě a rozšířit své možnosti. Ráda proto pomohu všem žadatelům s jejich projektovými žádostmi.“, uvedla Eliška Chomátová, regionální konzultantka programu Mládež v akci pro Karlovarský kraj.

 

Jedním z podpořených je projekt „Municipalita“, který se zaměřuje na témata místní správy na úrovni obce a jejich propagaci mezi studenty středních škol. Jeho realizátorem je neformální skupina Procivics z Krásna. Projekt bude probíhat v České republice od 1. září 2013 do 1. prosince 2013. Je rozdělen do dvou fází - v první fázi půjde o znalostní test a psaní esejů. Očekává se, že se zúčastní okolo 2000 středoškolských studentů a polovina z nich odevzdá testy a eseje. Bude vybráno 28 studentů, kteří se zúčastní druhé fáze – 2 studenti z každého kraje ČR.

Druhou fází bude interaktivní seminář, jehož cílem bude posílit znalosti studentů, týmovou spolupráci, aktivní participaci a motivaci. Zvolenými metodami jsou teambuildingové aktivity, přednášky, workshopy, skupinová práce, skupinové diskuze a simulační hry. Seminář potrvá dva dny a proběhne v Praze, s podporou předních českých think-tanků a neziskových organizací a také akademiků..

 

Mezi další projekty, které byly financovány v rámci programu Mládež v akci v Karlovarském kraji, patří:

 

Projekt "V paměti synagogy“ mapoval židovské hřbitovy a památky v Karlovarském kraji. Komunikační projekt prostřednictvím nových médií ukázal, jak je téma holocaustu stále aktuální, včetně nebezpečí lidské nesnášenlivosti, netolerance a zášti. Výsledkem je E-kniha: Průvodce židovskými hřbitovy a památkami v Karlovarském kraji. Mladí lidé zapojení do projektu vytvořili "deník" - texty o zážitcích z projektu, rozhovory s historiky, Židy a lidmi, kteří obnovují zdejší židovské hřbitovy. Texty jsou rovněž uveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích.

 

V rámci Evropská dobrovolné služby působí ve Valči po dobu jednoho roku dobrovolnice Melanie Bourbigot z francouzské Bretagne. Občanskému sdružení Area Viva, které se zaměřuje na environmentální vzdělávání ve spojení s biofarmařením, pomáhá s letními workcampy a přípravou výukových materiálů pro děti a mladé lidi o souvislostech biofarmaření a ochrany životního prostředí. Melanie dále pomáhá v kanceláři Area Vivy a připravuje vlastní aktivity pro komunitu ve Valči. Zůstane v ČR do května 2013.

 

Dalším typem podporovaných projektů jsou výměny mládeže. Organizace AREA Viva tak v rámci projektu „TRUNPA – paseme po biodiverzitě“ putovala 10 dní s 10 ovcemi a 10 kluky z výchovného ústavu a dalšími ze Srbska a Slovenska napříč Karlovarským krajem. Akce působila jak osvětově o problematice ubývající biodiverzity a jejího vztahu k pastvě ovcemi, tak jako prostředek znovuzačlenění problematické mládeže do společnosti a upevňování pozitivních hodnot a vnímání sama sebe.

 

Více informací o programu a jeho možnostech naleznete na www.mladezvakci.cz. Příklady dobré praxe jsou k dispozici v publikaci „A kde jsi ty?“

 

Kamila Novotná
media relations

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·