Ministryně školství se v Karlových Varech zúčastnila jednání Komise pro školství Asociace krajů ČR

06.11.2015 13:26

 V Karlových Varech dnes zasedala Komise pro školství Asociace krajů ČR, jejímž předsedou je hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Jednání se zúčastnila ministryně školství Kateřina Valachová, která informovala zástupce krajů o aktuální situaci týkající se přípravy novely školského zákona a o změnách financování regionálního školství.

Novela školského zákona mimo jiné přinese velmi diskutovanou změnu týkající se vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením. Od 1. září 2016 by měla být zrušena příloha pro děti s lehkým mentálním postižením, které se dosud vzdělávaly v takzvaných základních školách praktických, což znamená, že budou začleněny do běžného vzdělávání s řadou podpůrných opatření, jež pro ně ministerstvo školství chystá. „Společné vzdělávání je téma, které se týká všech dětí, nejen těch, které mají například zdravotní postižení nebo jsou sociálně znevýhodněny. Jde i o děti s mimořádným nadáním,“ zdůraznila ministryně, která si je podle svých slov vědoma toho, že diskuze v médiích a regionech sklouzává především k otázce, co bude s tzv.základními školami praktickými. „V krajích je 14 škol, které výhradně učí podle Rámcového vzdělávacího programu pro speciální vzdělávání. Tam dojde ke změnám v uspořádání vzdělávání. V ostatních základních školách k dramatickým změnám nedojde, naopak budou mít k dispozici nově lepší materiální i personální zabezpečení pro společné vzdělávání,“ upřesnila Kateřina Valachová.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20151106132822_001_ls.png

Ředitelé takzvaných základních škol praktických budou muset do 31. května příštího roku sdělit rodičům žáků,jestli jsou schopni zajistit vzdělávání dětí podle upraveného Rámcového vzdělávacího plánu (RVP) a pokračovat ve vzdělávání i po zrušení přílohy pro děti s lehkým mentálním postižením. Pokud toto škola zvládne i s přihlédnutím na personální zajištění pedagogických sborů, pak by tyto školy od 1. září 2016 vyučovaly na prvním stupni podle upraveného RVP. V případě druhého stupně by mohly do ukončení školní docházky děti pokračovat podle dřívějšího systému. „Stěžejní ale bude rozhodnutí rodiče, který si může přát, aby jeho dítě přešlo jinam, kde se vzdělává podle upraveného RVP,“ dodala náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání Jana Zapletalová. Školy budou mít na úpravu RVP dva roky, aby dokázaly změny akceptovat s využitím všech podpůrných opatření. Společné vzdělávání bude financováno od 1. září 2016 prostřednictvím státního rozpočtu, současně jsou připraveny prostředky EU. Novinkou se stane financování činnosti školních asistentů, ale také podpora mateřských škol, kam budou moci být přijaty i děti od dvou let věku. Postupně by mělo dojít k systémové změně ve financování tak, aby se ve státním rozpočtu každoročně počítalo s financováním asistentů pedagoga. V následujícím období ministryně plánuje po dohodě se zástupci krajů návštěvy v jednotlivých regionech, kde by se vedly debaty i s řediteli škol o připravovaných změnách týkajících se novely školského zákona.

Ministryně také informovala o tom, že změny financování regionálního školství budou diskutovány na úrovni krajských samospráv. Například co se týče financí pro kraje na příští období, zvýhodněny budou ty regiony, které na jedné straně udržely jedinečné obory, ale přitom optimalizovaly oborovou strukturu. Dále také Kateřina Valachová vyjádřila podporu sjednocení péče práv dětí, mimo jiné je z jejího pohledu možný přechod dětských domovů do gesce ministerstva práce a sociálních věcí. Dále o tom bude jednat i s hejtmany jednotlivých krajů. Téma by se mělo řešit na zasedání Rady Asociace krajů ČR 20. listopadu.

Komise pro školství se dále zabývala například nabídkou vzdělávacích programů České filharmonie. Předseda komise, hejtman Karlovarského kraje Martin Havel, prezentoval novelu ve vzdělávání nelékařských zdravotních povolání.

 

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·