Ministr obchodu a průmyslu Martin Kuba navštívil Tachovsko

02.04.2012 19:29

Plzeň, 2. 4. 2012 – Ministr Martin Kuba přijel na pozvání hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance navštívit Tachovsko. Tachovský okres je oblastí, která je na základě usnesení vlády vyhodnocena jako hospodářsky slabý region. Tento stav je podle hejtmana nutné změnit. Plzeňský kraj usiluje o změnu a zároveň o to, aby vláda začala pomáhat nejenom Tachovsku, ale obecně všem hospodářsky slabším regionům.

 

Ministr Martin Kuba při setkání se starosty, zástupci hospodářských komor a podnikatelské veřejnosti na městském úřadu v Tachově seznámil přítomné s možnostmi, které ministerstvo průmyslu a obchodu může nabídnout podnikům, podnikatelům a všem, kteří posunují ekonomiku státu směrem kupředu. Po besedě na úřadu následovala prohlídka tachovské pobočky závodu společnosti GRAMMER CZ, která působí v rámci automobilového průmyslu jako výrobce vybavení pro interiéry osobních vozů a je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů na Tachovsku.

„S panem ministrem jsme se dohodli na tom, že bychom z pohledu Plzeňského kraje připravili určitý koncepční materiál především pro příští plánovací období, který navrhne komplexní řešení přístupu k  takto postiženým regionům. Prostřednictvím našeho resortu regionálního rozvoje do měsíce připravíme koncepci a budeme žádat po panu ministrovi Kubovi, aby vybral konkrétního partnera za ministerstvo k dotvoření tohoto projektu,“ říká hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, který pozval ministra na Tachovsko především proto, aby slyšel přímo od starostů, místostarostů, zástupců podnikatelské veřejnosti a občanů názory na problematiku regionu.

 

„Problémy jsou jednoznačně v tom, žena Tachovsko nejsou zacíleny investiční toky. Chybí tu projekty, které by jednoznačně pomáhaly k rozvoji tohoto regionu a především k tvorbě pracovních míst. Problém Tachovska je velká nezaměstnanost  a pokud se s tím něco velmi rychle neudělá, tak nám mladí a vzdělaní lidé budou dál odcházet do větších měst, což je škoda a pro daný region je to téměř nevratný stav, proto je potřeba velmi rychle začít jednat, “ dodává hejtman Milan Chovanec.

 

Podle ministra Martina Kuby by krajští politici měli preferovat z Regionálního operačního programu oblasti, které tuto podporu potřebují. Dnešní diskuzi označil za  důležitou. Podmínky pro podpory inovativních produktů by podle něj měly směřovat právě do takovýchto slabších oblastí, kde vznikají takové výrobny, které jsou schopny uspět se svými produkty na trzích a zaměstnávat lidi.

„Budu se po těchto zkušenostech ptát našeho ředitele pro operační programy, abychom co nejlépe směřovali podporu právě do těchto oblastí," konstatuje Martin Kuba, který nepreferuje dlouhodobé podpory regionu, ale spíše hledání stimulačních procesů, které zde rozjedou podnikání. „ Musíme hledat ty správné formy podpory těch schopných podnikatelů, aby svoje projekty uměli uplatnit,“ dodal ministr.

Ministr Kuba bude preferovat, aby operačních programů už nebylo 24 jako dosud, ale zhruba 5, které by byly zaměřeny na konkrétní priority, které povedou ke konkurenceschopnosti České republiky. "A důležité je, aby byl zachován Regionální operační program s tím, aby se dokázaly preferovat konkrétní regionální priority, které jsou kraj od kraje jiné," dodal ministr na závěr.

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/besedaspodnikateli.jpg

Beseda s podnikateli

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/gramer_prohlidka.jpg

Glamer prohlídka

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/pska-m.jpg


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·