Ministr dopravy jednal s vedením kraje

11.11.2015 13:33

 

 

Během své návštěvy Karlovarského kraje zavítal ministr dopravy Dan Ťok na Krajský úřad Karlovarského kraje, kde jej přijal hejtman Martin Havel. Během společné diskuze řešili problémy, které kraj tíží v oblasti dopravy.

„Středobodem našeho úsilí v rozvoji infrastruktury je samozřejmě dostavba silnice R6. Dobudování komunikace bylo zařazeno mezi vládní priority a přes všechny problémy s výkupy a směnami pozemků po trase věříme, že se podaří zkrátit dobu její výstavby do roku 2025,“ uvedl hejtman Martin Havel. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Kroupa potvrdil, že se počítá se zahájením stavby dalších tří úseků v příštím roce. Jedná se o část z Nového Strašecí do Řevničova a obchvaty obcí Řevničov a Lubenec. V případě zbylých úseků byli vybráni zhotovitelé projektové dokumentace a geologických průzkumů, pokračuje se v přípravě stavebních akcí.

Hejtman ocenil příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní opravy silnic v regionech. Připomněl však, že finance na opravy silnic II. a III. tříd stále chybějí. „Podle kvalifikovaného odhadu bychom na kompletní opravy a rekonstrukce silnic v Karlovarském kraji potřebovali až 8 miliard korun,“ zdůraznil. Podle ministra Ťoka se příspěvkem pro kraje bude ministerstvo zabývat v lednu příštího roku, ale částka prý bude nižší než letošních 4, 5 miliardy korun.

O urychlení stavby obchvatu Drmoulu požádal ministra náměstek hejtmana Jakub Pánik. „Na výstavbu obchvatu obce Drmoul je přímo navázaný krajský projekt budování silničního obchvatu Mariánských Lázní, na který chceme čerpat finance z Integrovaného regionálního operačního programu. Bez zahájení akce v Drmoulu nemůžeme projekt zrealizovat,“ vysvětlil Jakub Pánik. Z informací zástupců Ředitelství silnic a dálnic vyplynulo, že by bylo možné začít se stavbou zřejmě v druhé půli roku 2016.

Dalším tématem jednání byla i možnost obnovy překladiště v Chebu pro kontejnerovou dopravu po železnici. „Investoři přicházející do našich průmyslových zón nutně potřebují překladiště k rozvoji podnikání. Dokonce se vyjádřili v tom smyslu, že pokud by se nepodařilo obnovu vyřešit do konce příštího roku, museli by uvažovat o přesunu své výroby například do Polska,“ vysvětlil Jakub Pánik.  Hovořilo se také o elektrifikaci trati z Chebu směrem na Norimberk nebo modernizaci kolejových vozidel na železniční trati Aš – Selb. „Chtěli bychom rovněž dosáhnout větší podpory mezinárodních regionálních letišť ze strany ministerstva dopravy. Většinu investic, ať už jde o výstavbu nové letištní haly nebo hasičské stanice, financují kraje. Přitom do Karlovarského kraje za rok přijede okolo 800 tisíc návštěvníků, což je významný počet nejen pro kraj, ale i celorepublikově. Nemalá část z nich využívá právě karlovarské letiště,“ dodal náměstek hejtmana. 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·