Milovníky hipoturistiky potěší nová mapa Plzeňského kraje

27.06.2012 16:51

Plzeň, 27. 6. 2012 – Přestože je hipoturistika mladým odvětvím v cestovním ruchu, zájem o vyznávání jízdy/turistiky na koni u širšího pole návštěvníků a turistů Plzeňského kraje stále roste.

 

Plzeňský kraj vydává novou podrobnou mapu hipostanic na území Plzeňského kraje- Mapa č. 15 – turistika na koni.

Už od počátku roku 2012 se Plzeňský kraj ve spolupráci s Místní akční skupinou Český západ-Místní partnerství a Klubem hipoturistiky Plzeňského kraje intenzivně věnovali sběru dat a informací pro vydání  kvalitní mapy hipostanic v Plzeňském kraji  v měřítku 1:200 000 pod názvem „Turistika na koni“.

Celkem  se na mapě č. 15, která tak  doplní sérii čtrnácti tématicky laděných map /zimních, cyklo, vodáckých, rybářské/  objeví  114 hipostanic na území celého Plzeňského kraje.

„Při sběru informací jsme kladli důraz na získání aktuálních dat, která nám jasně definují služby jak pro návštěvníky, ale i zázemí pro samotné koně, které jednotlivé hipostanice nabízejí. Tyto informace pak získá návštěvník z mapy prostřednictvím jednoduchých, srozumitelných a líbivých piktogramů,“ popisuje vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Alena Svobodová.

Mapu vydává PK v nákladu 15 tisíc kusů a k dispozici v dostatečném množství pro nadcházející letní turistickou sezónu budou na každé jednotlivé hipostanici,  IC, MAS a samozřejmě rozšíří i nabídku propagačních materiálů, kterými prezentujeme Plzeňský kraj  na  domácích veletrzích cestovního ruchu.

 

Mapu ve spolupráci s PK vydává Kartografie Praha, a.s.

 

Další novinkou je brožura „Kempy v Plzeňském kraji“

V rámci udržitelnosti projektu Komplexní propagace Plzeňského kraje podpořeného z programu ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblast  podpory 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu vydává Plzeňský kraj aktualizovanou celobarevnou publikaci „Kempy v Plzeňském kraji“. Šikovný téměř kapesní formát brožury o 24 stranách, která je velmi oblíbená    u  zahraničních i domácích návštěvníků vychází před letní turistickou sezonou v čtyřjazyčné verzi – Čj, Nj, Aj, a holandština v nákladu 5 000ks.

Přehledná brožura poskytne souhrnný seznam 80 kempů, nocovišť a tábořišť v Plzeňském kraji. Nabídka u jednotlivých míst je doplněna fotografií, adresou, telefonem, e-mailem a provozní dobou. Jednoduché a srozumitelné piktogramy pomohou pro rychlou orientaci o vybavení kempu a možnostech sportovního vyžití. Katalog obsahovat na prvních stránkách mapu Plzeňského kraje a na spodní straně budou uvedeny webové stránky, kde lze získat podrobnější informace o jednotlivých kempech.  Představení kraje bude rozděleno do regionů, které jsou barevně odlišeny. Novinkou aktualizovaného vydání „Kempy v Plzeňském kraji“ je vyznačení i sedmi nouzových nocovišť v Národní parku Šumava s přesahem i do Jihočeského kraje.

 

http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/6/6519/6519354_f70d601fcdfa38d4db11c9c7c6496792/images/umavaesklesabavorskphrani.jpg

 

 

 

Petra Jarošová

tisková mluvčí Plzeňského kraje

Odbor kancelář hejtmana

Oddělení mediální komunikace, vnějších vztahů a marketingu

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·