MFF ve starých kolejích

02.07.2013 00:00

Oproti hektickému začátku se další dny festivalového šílenství v Karlových Varech dostaly do starých kolejích. V rámci denní  služby strážníci evidují nejvíce stížností na dopravu a přestože je městská policie benevolentnější (jinak by ani festival nemohl existovat), padají "první" pokuty, nasazují se první botičky a ke slovu přichází i odtahy. Největší zastoupení mají díky hektickým dnům přeci jen výzvy pro nepřítomné pachatele přestupků. Pozor, od ledna již hříšníci trestu neuniknou a proto někteří docházejí již v průběhu festivalu a své resty na MP řeší. Dochází ale k situacím, kdy na návštěvníky doplácejí místní občané. V těchto případech je přeci jen MP ohleduplnější a pokud se nejedná o závažnější dopravní přestupek, je vyřízen na služebně domluvou.

 

Oproti tomu noční služba je spíše o kontrole veřejného pořádku, neboť převážně mladí lidé si užívají přechod ze školy do prázdnin. Festival totiž letos začal právě v poslední školní den. Výjimky potvrzující pravidlo se přesto objevují, jako například na úvod festivalu řádící muž v korytě řeky Teplé, kterému bylo 61 let. Strážníci reagují na podněty občanů či na vlastní poznatky z kontroly. Oproti předchozím letům ale stížností na rušení nočního klidu ubyly. Strážníci tento jev, spíše než klidnému festivalu, přičítají větší toleranci domácích. Zklidnila se tzv. protialkoholní aktivita, neboť oproti prvnímu dni, kdy strážníci zavítali do sousedního Sokolova hned čtyřikrát, ve zbylých dnech evidovali pouze 2 převozy, přičemž jeden z nich byl festivalu na hony vzdálen a spadal do standardní kategorie "společensky unavený bezdomovec".

 

Zajímavý způsob přivýdělku zvolil během festivalu sedmačtyřicetiletý muž z Prahy. Ten již v den zahájení prodával ve Dvořákových sadech sýry. Co by ne, sýr zasytí a jako doplněk k vínu je znamenitý. Muž ale jaksi zapomněl na nutnost vyřídit si náležitá povolení. Vědom si svého počínání prodával zásadně večer a v noci, kdy  je uniformovaných mužů přeci jen méně než v denní dobu. V pondělí si však na něj strážníci počkali. Bloková pokuta a okamžité ukončení činnosti snad budou dostatečným poučením. Další prohřešek proti obecně závazným předpisům města by již skončil ve správním řízení.

 

Marcel Vlasák,
velitel MP Karlovy Vary

(MC)

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·