Městská policie Karlovy Vary připravila cvičení „ŠKOLA“

20.09.2016 09:58

 

V Čechách dosud dosti ojedinělou akci ve spolupráci s vedením ZŠ 1.máje připravila na minulý týden Městská policie Karlovy Vary. Právě v prostorách zmíněné školy se odehrál nácvik řešení mimořádné situace, při níž jsou děti a pedagogové konfrontováni s nebezpečným pachatelem, který vnikne s puškou mezi děti a začne po chodbách a učebnách kolem sebe bezhlavě střílet. Vedení městské policie se tak rozhodlo reagovat na jevy, které se nejen v zámoří, ale i v Evropě naneštěstí stávají stále četnějšími.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_3/20160920100528_001_ls.png

Masové vraždění na školách není, jak by si někdo myslel, pouze současným fenoménem. Prvním takovým dokumentovaným případem je útok Anrewa Kehoeho na školu v Bath Shool již v roce 1927. Použitými prostředky pro takové hrůzné činy nejsou oproti běžným představám jen palné zbraně anebo výbušnina, ale i bodnořezné předměty, sečné zbraně – anebo zápalná látka, apod. Takže ani všeobecné zpřísnění „zbraňových“ zákonů nic v tomto ohledu neřeší. Walther Seifert při svém útoku na katolickou základní školu v Kolíně roku 1964 dokonce užil improvizovaný plamenomet a kopí…

Jen od roku 2010 bylo v USA zaznamenáno na 120 podobných událostí – nejtragičtějším byl útok Adama Lanzy na základní škole v connecticutském Newtonu, kde tehdy zahynulo 20 dětí a 6 dospělých. K podobným masovým vraždám, které jsou jak činy duševně nemocných osob, tak stále častěji i cílenými akcemi teroristů, nyní dochází po celém světě – Asi, Africe i Evropě. A zabránit jim jakoukoliv prevencí naneštěstí nikdy zcela nepůjde. A tak i u nás do budoucna ohledně podobných útoků na takové „měkké“, tedy jen obtížně bránitelné cíle, je možná pravděpodobnější otázkou než „jestli“, tak spíše „kdy a kde“. I zde proto platí známé „štěstí přeje připraveným“.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_3/20160920100624_001_ls.png

Zmíněný systémový výcvik v Karlových Varech, zakončený velkou modelovou situací, si proto kladl za cíl přiblížit zážitkovou formou co nejvíce všem účastníkům situaci, při níž je nezbytné udržet chladnou mysl a reagovat racionálně, neboť tím se všem kolem rapidně zvyšuje šance na přežití. Určitě je to mnohem lepší varianta, než si přečíst nějaké vágní pokyny, které v době přemíry informací rychle zapadnou. Důležité je si konkrétní jednání taktéž spojit s prožitkem a emocemi – a možná i vyzkoušet, jak stresuodolné mohou takové „emergency“ scénáře v praxi potom být. A také vyzkoušet všechny nezbytné činnosti, které by zákonitě byly ve skutečnosti vykonávány pod obrovským tlakem, jež by na zakročující složky v takovýchto hraničně vypjatých okamžicích dozajista byl vyvinut. Účastníci dvoudenního školení zde rychle pochopili, že realita by byla nepochybně odlišná od toho, co sledujeme v akčních filmech a především se také v průběhu průpravy i následném cvičení velmi přirozeným způsobem povedlo nastavit co nejvíce funkční systémová opatření, která mohou v praxi jednou v takové tragické situaci přispět k záchraně co nejvíce nevinných životů.      

Instruktor Mgr. Pavel Černý, bývalý policejní lektor pro speciální zbraně a v současnosti renomovaný mezinárodní školitel elitních policejních složek, zde ve školním prostředí nasimuloval nanejvýš reálně ve světě mnohokrát již žel obvyklou situaci s masovým bezohledným vrahem, co svou agresi zaměří na ty nejnevinnější – děti. Učitelé a žáci tří vybraných tříd nejprve prošli základním proškolením, jak se v podobné krizové situaci zachovat a následně veškeré scénáře spolu se strážníky služby PCO karlovarské MP intenzivně procvičili. Bezprostředně potom následoval briefing instruktora s pedagogickými pracovníky, aby byly co nejlépe aplikovány funkční postupy a systematické kroky, které zejména v USA jsou v současnosti standardně na místních školách, univerzitách a kampusech zaváděny. Jde o mnohokrát praxí ověřené osnovy nouzových řešení, které mají nejen minimalizovat ztráty, ale také co nejvíce pokud možno racionalizovat chování žáků, učitelů i vedení školských zařízení v pro někoho jen velmi těžko představitelných momentech, kdy se někdo rozhodne zabít kolem sebe co nejvíce lidí. 

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_3/20160920100723_001_ls.png

Městská policie si neklade prvoplánově za cíl řešit podobné situace, ale vzhledem k faktu, že přímo na své operační středisko má přes systém PCO napojeny všechny školské objekty, jejichž zřizovatelem je město, na mnoha školách jsou instalovaná tzv. nouzová tlačítka a město navíc dále podporuje rozšiřování kamerového systému i v okolí škol (projekt „bezpečná škola“), je velmi reálné, že v případě podobného útoku by právě strážníci služby PCO byli na místě první. Vzhledem k zahraničním zkušenostem s podobnými útoky, kde pachatel nevyjednává, ale rovnou střílí, je pak především čas rozhodujícím faktorem takového zákroku. Starší postupy kladoucí důraz na získávání maxima informací ze strany policejních složek, co na místo dorazily první a poté je předávaly specializovaným útvarům, které dorazily až za desítky minut a zákrok poté realizovaly, zde rozhodně selhávají. Jak totiž ukazují četné zkušenosti ze světa, pachatel takového hrůzného činu již průměrně za 10-15 minut vystřílí všechny náboje, zavraždí maximum lidí ,co může – a zpravidla již sám pak ukončí svůj život vlastní rukou. Při zásahu bezpečnostních složek je tedy hlavním znakem potřebná rychlost, se kterou se eliminuje ozbrojená osoba a tak co nejvíce zabrání ztrátám lidských životů na místě události. Jde takříkajíc o co nejvíce rychlý „chirurgický řez“, provedený dostatečně rázně a s potřebnou přesností. To znamená nejen potřebně rychlé rozhodnutí prvních strážců zákona, dorazivších na místo, ale zapracování podobných speciálních scénářů do jejich taktické přípravy a zaběhlých služebních procedur. Zmínění strážníci služby PCO (13 osob) tematická školení na aktuální hrozby pravidelně absolvují již několik let a intenzivně v rámci speciální přípravy pracují na svých schopnostech, nutných pro co největší šance zvládání podobných extrémních situací, které v budoucnosti žel mohou i u nás nastat.

 

 

 

Zdroj: TZ MP Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·