Městská policie jiným pohledem

31.03.2014 12:07

Setkání s městskou policií mnozí vnímají jako nutné zlo. Nejčastěji se to týká přestupců na úseku dopravy a veřejného pořádku. A už vůbec o setkání se strážníky nestojí pachatelé závažnějšího protiprávního jednání. 

Nejen řešením přestupků a chytáním pobertů je však MP živa. Vykoná velkou spoustu dalších činností, kterými přispívá k bezpečí a pořádku ve městě. Se strážníky se můžete setkat při periodických kontrolách na dětských hříštích při detekci nebezpečného materiálu (foto 1) či při odchytu zraněných zvířat (foto 2), která předávají do rukou odborníků ze záchranné stanice. 

Každé ráno uniformování ochránci pořádku asistují na vybraných přechodech u škol (foto 3), kde v rámci dlouholeté akce "Bezpečná cesta do školy" přispívají k větší bezpečnosti dětí. Zvýšená agrese některých občanů vůči úředníkům vede strážníky k pravidelným kontrolám v budovách magistrátu (foto 4), které se zaměřují především na rizikové agendy. Výčet činností by mohl pokračovat, ale určitě bude námětem pro některý další článek ze života MP.

Bc. Marcel Vlasák,
velitel MP
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·