Město zpřístupňuje komplexní sociální poradenství ve svých ubytovnách

04.04.2013 19:18

Mezi obyvateli městských ubytoven je nemalá část osob z cílových skupin sociální práce, např. osoby v hmotné nouzi, osoby dlouhodobě nezaměstnané, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením atd. Zkušenosti ukazují, že je vhodné nebo nutné s nimi spolupracovat dlouhodobě, pravidelně a nejlépe v jejich vlastním prostředí.

Odbor sociálních věcí na žádost vedení města proto připravil systém poskytování sociálního poradenství a sociální práce, který bude poskytován přímo ve výše zmíněných ubytovacích zařízeních města. Pracovnice OSV budou činnosti vykonávat několikrát týdně v dopoledních i odpoledních hodinách v prostorech ubytoven Úvalská a Kollárova (Drahomíra), které musely být vyčleněny a vybaveny pro práci.

Touto činností se bude odbor sociálních věcí mimo jiné spolupodílet na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet nepříznivým a těžce řešitelným životním situacím a jevům, jako jsou chudoba, zadluženost, závislost na návykových látkách, agrese, trestná činnost, případně bude pomáhat tyto nepříznivé životní situace a jevy řešit.

 Jan Kopál
Tiskový mluvčí
Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·