Město vyhlásilo výběrové řízení na ředitele/ku KSO

21.05.2015 19:15

 

 

Statutární město Karlovy Vary vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/ka příspěvkové organizace Karlovarský symfonický orchestr. U uchazečů se předpokládá vysokoškolské vzdělání ukončené v magisterském studijním programu, orientace v platné legislativě související s chodem a řízením příspěvkových organizací, orientace v příslušném uměleckém oboru a v oblasti ekonomiky. Mezi další požadavky patří nejméně 5 letá praxe v řídící funkci, manažerské dovednosti, aktivní znalost jednoho světového jazyka apod. Uchazeči k přihlášce do výběrového řízení předloží mimo jiné koncepci Karlovarského symfonického orchestru, včetně záměru financování příspěvkové organizace na léta 2016 – 2020 (v rozsahu maximálně 5 stran A4). Lhůta pro podání přihlášek končí 30. 6. 2015.

Podrobné informace k vyhlášenému výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·