Město Sokolov a FK Baník Sokolov uzavřeli Deklaraci o spolupráci

17.10.2012 19:35

Rada města Sokolova schválila „Deklaraci o spolupráci“ mezi městem Sokolov

a občanským sdružením FK Baník Sokolov, v jehož družstvech asi 250 dětí a

dospívajících. Město má zájem o výchovné působení na mladé lidi, provázat

motivaci ke sportu s motivací ke vzdělávání, školní docházce a dobrému

prospěchu prostřednictvím spolupráce učitelů a trenérů i mezinárodních

sportovních kontaktů. Při špatném prospěchu je omezována tréninková

činnost ve prospěch školy. Město na mládežnický fotbal přispívá ročně 2,7

milionu korun a chce mít vliv na širší než sportovní pozitivní výchovné

působení mládeže.

 

 

 

Marek Kratochvíl
marketingový manažer
a trenér sportovních tříd
FK Baník Sokolov a.s.

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·