Město opravilo chodníky na Růžovém vrchu

16.12.2015 14:04

 

 

Karlovy Vary dokončily opravy chodníků na Růžovém vrchu. Opravné práce za cca 1,1 mil Kč vč. DPH se dotkly chodníků v ulicích Klínovecká, Vodárenská a části chodníku v ulici Krušnohorská (v blízkosti domu s pečovatelskou službou a knihovny v Sedlecké). Celkově byla opravena plocha o výměře 861 m2 a k realizaci byly využity prostředky, které se městu podařilo uspořit v nejrůznějších výběrových řízeních na zhotovitele.

Opravy spočívaly zejména v odebrání poškozeného krytu chodníku a obrubníků, vyrovnání povrchu a pokládce nové dlažby. Součástí byly také nezbytné sadové úpravy.

 

V roce 2016 budou opravy chodníků pokračovat. V plánu oprav jsou například části chodníků v ulicích Lidická, Bečovská, U koupaliště, Charkovská, Otovická nebo Merklínská. K realizaci je připraveno vytvoření přechodu pro chodce na Pražské silnici (u křižovatky s ulicí Libušina), zúžení chodníku s vytvořením parkovacího zálivu v ulici Svobodova nebo oprava stezky pro pěší mezi ulicemi Mozartova a V. Huga. Další opravy budou realizovány na základě kontroly stavu chodníků po zimě. Na opravné práce na chodnících je v návrhu rozpočtu města na rok 2016 vyčleněná částka cca 3 mil. Kč.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·