Města a obce chtějí co nejlépe využít evropské dotace

19.06.2015 10:43

 Klást důraz na vznik a práci v tematických pracovních skupinách, požadovat jednotný přístup krajů vůči regionální stálé konferenci, spolupracovat s ministerstvy a usilovat o konkrétní a kvalifikované odpovědi. O to se budou snažit zástupci Svazu měst a obcí ČR v regionální stálé konferenci (RSK) k evropským dotacím v období 2014+. Na jednání v Pacově se na tom shodli představitelé samospráv a zástupci státu sdružení v RSK.

„Svaz byl iniciátorem regionálních stálých konferencí. Mají usnadnit výměnu informací mezi všemi územními partnery, tedy kraji, městy, obcemi, hospodářskými a sociálními subjekty a stát se místem slaďování strategií pro čerpání evropských dotací,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Úloha RSK je také iniciační, mimo jiné by měla řídicím orgánům jednotlivých programů, zpravidla ministerstvům, doporučovat vyhlašování výzev.“

Podle Svazu je třeba, aby byl systém evropských dotací v programovém období 2014+ co nejjednodušší bez zbytečných mezičlánků a neopakovaly se chyby z minulosti. Zásadní přitom je přímý vztah mezi žadatelem a řídícím orgánem operačního programu.

„Bohužel se i dnes stává, že některá ministerstva nedávají jasné informace k tomu, co je a co není při využívání evropských dotací možné. Pro města a obce je přitom velmi důležité znát konkrétní podmínky pro zapracování projektové dokumentace tak, aby nedělaly projekty do šuplíku,“ řekl starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil a dodal: „Odpověď ´ještě se neví, ještě se uvidí´, nestačí, potřebujeme od řídicích orgánů jasně vysvětlit stanovená pravidla, abychom nedělali chyby.“

Například v souvislosti s projekty v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy není zcela jasný význam slova inkluze. A existují i jiné termíny, které se dají vysvětlit „pružně“, což může u následných kontrol projektů způsobit problém. Na prvním místě tak musí být kvalitní komunikace. 

S tím souhlasí místopředseda Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek. Říká: „Regionální stálá konference má zejména komunikační a informační úlohu. Těžiště práce v kontextu s projekty měst a obcí financovanými z evropských dotací je v pracovních skupinách. Bylo by vhodné je propojit s pracovními komisemi Svazu a konkrétní výstupy těchto orgánů projednané regionální stálou konferencí předat národní stálé konferenci vedené Ministerstvem pro místní rozvoj.“

Regionální stálé konference by také měly pomoci průběžně zjišťovat, kde jsou rezervy v čerpání evropských dotací, aby se nevyužité finanční prostředky případně přesunuly jinam. „Bude důležité sbírat podklady o využívání dotací z EU v letech 2016 a 2017 tak, aby se případné nevyužité peníze mohly v roce 2018 přesunout jinam,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Aby to nedopadlo jako v programovém období 2013-2017, kdy se vše řešilo na poslední chvílí a ČR tak o část dotací přišla. Kromě toho je vhodné včas řešit národní zdroje tam, kde nebude možné v letech 2014-2020 využít evropské prostředky. Třeba na místní komunikace.“  

V Pacově rovněž zaznělo, že je třeba usilovat o prostor pro středně velká města při vyhlašování výzev. Jednání RSK se konalo na pacovském zámku, který díky evropských dotacím z minulého programového období zrekonstruovala tamní radnice. Starosta Pacova a předseda regionální stálé komise Svazu měst a obcí ČR Lukáš Vlček řekl: „Bývalý armádní majetek v našem městě se podařilo beze zbytku využít, vznikla tak knihovna, muzeum, informační centrum, klubovna pro spolky, centrum pro seniory aj. Využití někdejších kasáren by tak – pokud to pravidla nového programového období dovolí - mohlo být inspirací pro ostatní, jak evropské fondy čerpat.“  

LPP

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·