Memorandum s Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky

26.04.2017 11:03

 

 

V zájmu posílení přátelských vztahů mezi Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky a Karlovarským krajem bylo dnes uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráci. Podpisem jej stvrdila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a velvyslanec Vietnamské socialistické republiky Truong Manh Son.

O konkrétních bodech uzavíraného memoranda jednali zástupci Karlovarského kraje s velvyslancem Vietnamské socialistické republiky Truong Manh Sonem v prosinci minulého roku, kdy přijel na pracovní návštěvu našeho regionu. Obě strany se nakonec dohodly, že budou spolupracovat v oblastech, jako je vzdělávání, cestovní ruch, kultura a umění, sport, výroba skla, zdravotnictví a informačně-turistické služby.

„Karlovarský kraj má v současnosti 297 tisíc obyvatel a z toho je téměř 7 tisíc obyvatel vietnamské národnosti. Jedná se o nejpočetnější skupinu cizinců, která žije na území našeho regionu. Jsem proto moc ráda, že se nám podařilo uzavřít historicky první memorandum o spolupráci s Vietnamskou socialistickou republikou a pevně věřím, že bude pro obě strany přínosem. Již nyní vietnamští partneři vytipovali konkrétní provincii, se kterou by náš kraj mohl navázat užší spolupráci,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová během slavnostního podpisu memoranda.

Na základě uzavřeného memoranda by měla rovněž vzniknout pracovní skupina, jejímž úkolem bude dále konkretizovat body spolupráce a udržovat komunikaci a informovanost obou stran. Karlovarský kraj se bude mimo jiné snažit posílit i společensko-kulturní spolupráci se zástupci vietnamské komunity.

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·