Mateřská škola Krymská dostane v rámci projektu Se zahradou do přírody nové okolí

08.04.2014 11:05

V areálu 1. Mateřské školky v Krymské ulici v Tuhnicích byla zahájena realizace projektu “Karlovy Vary - MŠ Krymská, se zahradou do přírody“, který podpoří environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí v Karlových Varech.

V rámci projektu vznikne hřiště přírodního stylu s mnoha alternativními přírodními prvky pro zdraví. Budou zde vybudovány hrací zóny, umělý potůček, jezírko, bylinkové záhony, bludiště a smyslové chodníčky, vyroste vrbičkový tunel, indiánské týpí a další prvky. Změn dozná i zeleň, přibudou nové stromy, keře i květiny.

Na podporu financování projektu Statutární město Karlovy Vary podalo žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí v rámci 43. výzvy. Bylo zažádáno o finanční podporu ve výši 2 445 599 Kč, přičemž celková investice činí 2 737 334 Kč. Termín dokončení zahrady je 30. května 2014.

 

Kopál Jan

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·