Materiální sbírka pro postižené povodněmi

05.06.2013 00:00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dovoluji si Vás tímto oslovit jménem OS Českého červeného kříže Karlovy

Vary s prosbou o pomoc při materiální sbírce pro postižené povodněmi.

Veškeré dary budou ihned začátkem následujícího týdne odvezeny do

povodněmi postižené oblasti.

http://img7.rajce.idnes.cz/d0703/8/8242/8242069_8e62bfc7789ba80610809d2992d9be05/images/OSCCKKV-materialnisbirka.jpg

 

Předem děkujeme za spolupráci.

Ing. Michaela Sládková

asistentka ředitelky OS ČČK K. Vary

(MC)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Humanitární sbírka Farní charita Karlovy Vary

Farní  charita Karlovy Vary vyhlašuje materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi zasažené povodní 2013.

Do humanitárního skladu FCHKV  v ulici Svobodova 743/12 (ve Staré Roli pod vysílačkou) můžou lidé přinášet:
- nářadí (lopaty, kbelíky, kartáče, košťata apod.)
- úklidové a čistící prostředky
- pracovní oděvy (montérky, prac. rukavice, holínky)
- desinfekční prostředky ( Savo aj.)
- hygienické prostředky
- balenou vodu

OBLEČENÍ NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ POTŘEBA.


Sbírka bude probíhat od úterý 4.6.2013 do pátku 7.6. 2013 včetně. Příjem darů každý den od 8 do 19:00 hodin

 

Finanční dary je možné posílat na číslo účtu České spořitelny: 11998822/0800, VS: 906

Diecézní charita Plzeň rovněž organizuje nábor dobrovolníků. Pomoc dobrovolníků budou potřebovat místa zasažená povodněmi bezprostředně poté, co opadne voda. Budeme potřebovat ženy a muže, kteří jsou fyzicky zdatní a schopní a zároveň psychicky vyzrálí, trpěliví, se schopností nadhledu a spolupráce. Lidé se mohou hlásit a zasílat své kontaktní údaje již nyní na adresu krize@dchp.cz nebo tel.: 731 433 011, kontaktní osoba Ludmila Lukášová. V případě potřeby budou dobrovolníci kontaktováni a instruováni. 

 

Děkuji

Ing. Aleš Klůc
ředitel, Farní Charita Karlovy Vary

(MC)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·